Graafinen web-tuotanto

Opintojaksolla perehdytään digitaalisen kuvankäsittelyn perusteisiin ja kehittyneisiin kuvankäsittelytekniikoihin. Osallistujat oppivat käyttämään kuvankäsittelyohjelmaa ja soveltamaan erilaisia työkaluja ja menetelmiä kuvien muokkaamiseen, parantamiseen ja luovaan suunnitteluun. Opintojakso sisältää sekä teoriaa että käytännön harjoituksia, ja se soveltuu niin aloittelijoille kuin jo aiemmin kuvankäsittelyä harrastaneille.

Selkeys

Hyödyt

Osallistuja oppii kurssilla seuraavia hyödyllisiä tietoja ja taitoja:

 • Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteita, keskeisiä käsitteitä ja työkaluja
 • Kuvankäsittelyohjemiston käyttötaitoja, joka parantaa työmarkkinakelpoisuutta
 • Kuvien muokkaustekniikoita, joilla voi parantaa kuvien laatua, korjata virheitä ja tehdä luovia muutoksia
 • Luovaa suunnittelua, joiden avulla voi toteuttaa omia luovia projekteja, kuten graafista suunnittelua, valokuvaeditointia ja digitaalista taidetta
 • Saa kattavan käsityksen kuvankäsittelystä ja pääsee soveltamaan oppeja käytännön harjoituksissa.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Kaikille kuvankäsittelystä kiinnostuneille ja verkkosisällön tuottajille.
Kuvaus

Sisältö

 • Johdanto digitaaliseen kuvankäsittelyyn
 • Kuvankäsittelyohjelmistojen esittely
 • Kuvankäsittelyn perustekniikat
 • Kuvankäsittelyn edistyneet tekniikat
 • Kuvien retusointi ja parantaminen
 • Luova kuvankäsittely
 • Kuvankäsittelyprojekti

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Ymmärtää digitaalisen kuvankäsittelyn perusominaisuudet ja keskeiset käsitteet.
 • Hallitsee kuvankäsittelyn perustoiminnot kuvankäsittelyohjelmalla,
 • Osaa luoda, kuvata ja muokata kuvia käyttötarkoitukseen sopiviksi sekä julkaistaviksi eri medioissa
 • Osaa toteuttaa mediaelementtejä verkkojulkaisuihin.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja harjoitustyöt
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä.

Opiskelumateriaali

 • Verkkomateriaalit (artikkelit, dokumentit, videotallenteet)
 • Verkkolinkit julkaistaan oppimisalustalla Moodlessa

Arviointi

 • Hyväksytty/Hylätty
 • Opiskelija saa hyväksytyn suoritusmerkinnän, kun hän on suorittanut tehtävät
 • Arviointi kerran kuukaudessa.

Aikataulu ja paikka

 • non-stop toteutus, itsenäinen opiskelu verkossa.

Lisätietoja opintojaksosta

 

Päivi Rajala

Yliopettaja

Liiketalous | Tietojenkäsittely

paivi.rajala@vamk.fi | +358 207 663 566

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Graafinen web-tuotanto

0,00 

5 op