Hallinto-oikeus

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelijalla on vahva ymmärrys hallinto-oikeuden merkityksestä ja tehtävistä Suomessa. Hänellä on tietoa hallinnossa sovellettavista oikeusperiaatteista, hallintomenettelyn oikeudellisesta sisällöstä, yleishallinnon ja erityishallinnon eroista sekä näiden konfliktien ratkaisutavoista.

Selkeys

Hyödyt

Opintojakson suorittaneena hallitset hallinnon keskeiset oikeusnormit ja oikeusperiaatteet, ymmärtää hallinto-oikeuden toimivallan ja osaa käyttää muutoksenhakua hallinto-oikeuteen.

Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

Kaikille, joita kiinnostaa hallinto-oikeus. Edeltävää osaamista ei edellytetä.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suorittaneena opiskelija hallitsee hallinnon keskeiset oikeusnormit ja oikeusperiaatteet, ymmärtää hallinto-oikeuden toimivallan ja osaa käyttää muutoksenhakua hallinto-oikeuteen.

Opintojakson sisältöön kuuluvat:

 • Hallinnossa sovellettavat oikeusperiaatteet, hallintomenettelyn oikeudellinen sisältö, yleishallinnon ja erityishallinnon erot ja ristiriitojen ratkaisutavat
 • Virkavastuu
 • Asiakirjojen julkisuus sekä asiakirjojen lähettäminen ja tiedoksisaanti
 • Oikeussuoja hallinnossa ja muutoksenhaku hallintoasioissa

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot
 • Tehtävät
 • Ryhmätyöt
 • Mahdollisesti tentti

Opiskelumateriaali

 • Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö
 • Olli Mäenpää: Hallintolaki ja hyvät hallinnon takeet

Arviointi

 • Arvosana asteikolla 1-5

Aikataulu ja paikka

 • Verkossa arki-iltaisin klo 16 alkaen sekä tarvittaessa lauantaisin 2.1.-30.4.2024 välisenä aikana.

Lisätietoja opintojaksosta

Iina Lindholm

Sivutoiminen tuntiopettaja

Liiketalous | Liiketalous

iina.hogstrom@vamk.fi | +358 207 663 665

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Hallinto-oikeus

0,00 

4 op
30 osallistujaa