Häpeä

Syvennä ymmärrystäsi häpeästä ja sen vaikutuksista ihmisten elämään! Tämä opintojakso tarjoaa arvokasta tietoa häpeän tunteen muodostumisesta ja keinoista tukea häpeää kokevia ihmisiä. Opit kohtaamaan ja elämään häpeän kanssa sekä hahmottamaan syyllisyyden rakentumista ja empatian merkitystä tässä prosessissa. Kurssi on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille, mutta se sopii myös kaikille aiheesta kiinnostuneille henkilöille. Koulutus toteutetaan verkossa, joten voit opiskella joustavasti omassa aikataulussasi. Hyödynnä opettajan ilmoittamaa materiaalia verkko-oppimisympäristössä ja osallistu viikkotehtäviin. Saat numeerisen arvosanan perustuen tehtävien keskiarvoon. Syventävä tieto häpeästä ja sen mielen rakenteista tukee ammatillista osaamistasi. Tartu tilaisuuteen ja laajenna tietämystäsi häpeästä!

Selkeys

Hyödyt

Opiskelemalla kanssamme opit ymmärtämään, miten häpeän tunne rakentuu ja kuinka voit käyttää tätä tietoa ihmisten auttamiseen. Opit ymmärtämään miten kohdata häpeä ja elää häpeän kanssa.

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

Kurssi sopii sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille henkilöille.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi sinulla on kyky hahmottaa, miten syyllisyys rakentuu ja ymmärtää empatian merkitys tässä prosessissa. Lisäksi sinulla on käsitys siitä, miten häpeä ilmenee yksilöllisenä ja sosiaalisena tunteena. Opintojakso tarjoaa sinulle erilaisia näkökulmia häpeään tunteena. Ymmärrys häpeän tunteesta ja mielen rakenteista tukee muuta ammattiosaamistasi.

  • Häpeä
  •  syyllisyys
  •  mielen rakenne
  • myötätunto
  •  itsemyötätunto
  •  myötätuntouupumus
  •  perfektionismi 

Opetusmuoto- ja menetelmät

  • Verkko-opetus 
  • Itsenäinen opiskelu 
  • Viikkotehtävät 

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali verkko-oppimisympäristössä.  

Arviointi

Numeerinen arviointi (0-5). Arvosana perustuu viikkotehtävien numeeriseen keskiarvoon. 

Arviointikriteerit 

1 Pohdinta yksipuolista. Tehtävänanto toteutettu puutteellisesti. 

3 Opiskelija osaa pohtia aihetta yhdestä näkökulmasta. Tehtävänanto huomioitu. 

5 Opiskelija osaa pohtia annettuja aiheita monipuolisesti. Palautetut työt tehtävänannon mukaisia. 

Aikataulu ja paikka

Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä Moodlessa. Ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua. 

Häpeä

0,00 

3 op
100 osallistujaa