Henkilöstön motivointi ja aineeton palkitseminen

Kuvaus Opettajat

Motivoi, innosta ja johda tiimisi kohti tuloksia – Käytännön työkaluja työyhteisösi johtamiseen!

 

Hyödyt

Opintojaksolla otat haltuun motivoivan ja innostavan johtamisen työkaluja ja löydät omaan työarkeesi sopivat palkitsemistavat. Opit johtamaan työyhteisöäsi kohti parempia tuloksia ja työhyvinvointia.

Kohderyhmä

Sinulle, joka

 • haluat varautua työelämän muutoksiin tai kasvattaa omaa asiantuntijuuttasi
 • haluat tutustua uuteen alaan tai erottautua osaamisella
 • elät oppiaksesi – haluat oppia uutta harrastusluonteisesti
 • tavoittelet tutkintoa

Opintojakso sopii esim. esihenkilöille tai tiimityössä toimiville henkilöille eri toimialoilta.

Koulutus ei edellytä aikaisempia opintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi, osaat:

 • Tunnistaa ja käyttää aineettoman palkitsemisen menetelmiä 
 • Hyödyntää motivoivan ja palkitsevan johtamisen työtapoja omassa työssäsi 
 • Nähdä palkitsemistapojen yhteyden strategiseen johtamiseen ja tulosten saavuttamiseen  

Sisältö

 • Motivaation ja aineettoman palkitsemisen käsite 
 • Palkitsemisen kokonaisuus ja erilaisten palkitsemistapojen ominaispiirteet 
 • Aineettoman palkitsemisen ja motivaation rooli strategisessa johtamistyössä 

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Etäluennot (tallennetaan jälkikäteen katsottavaksi)
 • Etätyöpajat ja käytännön harjoitukset

Opiskelumateriaali

 • Opettajan ilmoittama materiaali Moodle-alustalla
 • Hakonen, Anu (2015): Palkitseminen ihmisten johtamisessa

Arviointi

Numeerinen arviointi 0-5.

Aikataulu ja paikka

Etäopetus ja pienryhmätyöskentely. Ajasta ja paikasta riippumaton itsenäinen opiskelu Moodle-verkkoalustalla.

Henkilöstön motivointi ja aineeton palkitseminen

45,00 

3 op
100 osallistujaa