Henkilöstöresurssien ohjaus

Yrityksen tärkein resurssi on henkilöstö ja tehokas henkilöstöresurssien johtaminen on välttämätöntä yrityksen menestyksen kannalta. Tämän päivän työelämässä on tärkeää ymmärtää nykyaikaisen, joustavan työyhteisön tunnusmerkit ja toimintaperiaatteet sekä osata ohjata ja kehittää omaa työyhteisöään niiden mukaisesti. Opintojakso antaa työkalut ja eväät organisaation henkilöstöresurssien menestyksekkääseen johtamiseen ja siihen, että organisaatio on valmis kohtaamaan tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet.

Selkeys

Hyödyt

Opintojakson suorittamisen jälkeen:

 • Ymmärrät työ- ja organisaatiokäyttäytymisen perusteet
 • Saat osaamista henkilöstön asemaan, palkkaukseen ja työturvallisuuteen liittyvistä tekijöistä.
 • Saat syvemmän kuvan organisaatiosta sosiaalisena järjestelmänä, organisaation toiminnan ja ohjauksen perusteista, työsuojelusta ja työyhteisön hyvinvoinnista.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Koulutus ei edellytä aiempia opintoja. Opintojakso sopii kaikille henkilöstöjohtamisen ja -resurssien kanssa työskenteleville ja niistä kiinnostuneille henkilöille.
Kuvaus

Sisältö

 • Opintojakso koostuu luennoista, jotka pidetään etänä, erilaisista luennoilla pidetyistä harjoituksista, tehtävistä sekä opintojakson lopuksi palautettavasta projektityöstä.
 • Opintojakso antaa kattavan osaamisen ja laajan ymmärryksen työ- ja organisaatiokäyttäytymisen perusteista, henkilöstön asemaan, palkkaukseen ja työturvallisuuteen liittyvistä tekijöistä.
 • Opintojaksolla rakennetaan ja syvennetään ymmärrystä organisaatiosta sosiaalisena järjestelmänä, organisaation toiminnan ja ohjauksen perusteista, työsuojelusta ja työyhteisön hyvinvoinnista.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Esseiden kirjoittaminen
 • Ryhmätyöt verkko-opetuksena
 • Vertaisoppiminen verkko-opetuksessa
 • Tiimityöskentely harjoitusten yhteydessä
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Tiimityöskentely harjoitusten parissa
 • Viikoittain annettavat tehtävät
 • Viikkotehtävien ratkaisu itsenäisesti tai ryhmässä
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • Itsenäisesti toteutettavat projektit
 • Ryhmäprojektit

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Interaktiivinen (simulaatio, pelit)Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Viitala, R. 2004. Henkilöstöjohtaminen. Edita. Lisämateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi

 • Numeerinen o-5
 • Arviointikriteerit 5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
 • 3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
 • 1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät
 • Arviointimenetelmät Numeerinen arviointi (0-5). Työyhteisön kehittämistehtävä 80% Yrittäjämäinen työskenty 20%

Aikataulu ja paikka

 • La 7.9. klo 8.15-16.15
 • Ke 11.9. klo 18.15-20.15
 • Ke 18.9.klo 18.15-20.15
 • Ke 25.9. klo 18.00-20.00

Lisätietoja opintojaksosta

Maijastiina Jokitalo

Sivutoiminen tuntiopettaja

Liiketalous

maijastiina.jokitalo@gmail.com

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Henkilöstöresurssien ohjaus

0,00 

3 op