Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen

Haluatko kehittää työelämässä tarvittavia taitoja ja kasvattaa omaa asiantuntijuuttasi? Etsitkö mahdollisuutta tutustua uuteen alaan tai erottautua osaamisellasi? Tämä opintojakso tarjoaa sinulle monipuolisia etuja, jotka tukevat ammatillista kasvuasi ja valmistautumistasi työelämän muutoksiin.

Selkeys

Hyödyt

 • Saat apua työtehtävien priorisointiin
 • Työyhteisötaitosi kehittyvät
 • Saat lisää osaamista näyttöön perustuvaan työyhteisön kehittämiseen
 • Työntekijän itseohjautuvuus kehittyy
 • Opiskelijan ohjausosaaminen kehittyy
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

Sinulle, joka haluat varautua työelämän muutoksiin tai kasvattaa omaa asiantuntijuuttasi.

Haluat tutustua uuteen alaan tai erottautua osaamisellasi, elät oppiaksesi – haluat oppia uutta harrastusluonteisesti.

Tavoittelet tutkintoa tai olet sosiaali- ja terveysalan opiskelija.

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • Priorisoida työtehtäviäsi joustavasti tilanteen mukaan
 • Motivoida työyhteisösi jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta
 • Työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
 • Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyäsi sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti
 • Kykenet arvioimaan hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa sekä osallistumaan hoitotyön laadun varmistamiseen työyhteisön jäsenenä
 • Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun
 • Ymmärrät potilasturvallisuusraporttien käytön osana organisaation laadunvalvontaa
 • Kykenet edistämään omalla toimialueellasi näyttöön perustuvia hoitotyön käytänteitä ja tekemään kliinisiä päätöksiä, jotka perustuvat näyttöön
 • Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita

Opintojakson rakenne:

 • Opintojakso koostuu osista, jotka muodostavat palautettavan portfolion.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Esseiden kirjoittaminen
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Opiskelijan laatima portfolio oppimisestaan
 • Portfolioarvioinnin integrointi opetusmenetelmiin

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)

Arviointi

 • Numeerinen 0-5
 • Opiskelijan palauttama portfolio arvioidaan numeraalisesti. Portfolioita arvioidaan 3 x opintojakson aikana.
 • Ensimmäinen portfolion palautus 22.4.24 (mahdollisuus näin valmistua keväällä)
 • Uusinta I palautus 31.8.24 (arviointi 30.9.24 mennessä)
 • Uusinta II palautus 30.9.24 (arviointi 31.10.24 mennessä)

Aikataulu ja paikka

 • Itsenäisesti suoritettavat verkko-opinnot 4.3.24-31.10.24 välisenä aikana.

Lisätietoja opintojaksosta

Sanna Saikkonen

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

sanna.saikkonen@vamk.fi | +358 207 663 303

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen

0,00 

3 op