Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen sekä yrittäjyys

Kuvaus Opettajat

Hyödyt

 • Opintojaksolta saat apua työtehtävien priorisointiin
 • Työyhteisötaitosi kehittyvät
 • Saat lisää osaamista näyttöön perustuvaan työyhteisön kehittämiseen
 • Työntekijän itseohjautuvuus kehittyy 

Kohderyhmä

Sinulle, joka

 • haluat varautua työelämän muutoksiin tai kasvattaa omaa asiantuntijuuttasi
 • haluat tutustua uuteen alaan tai erottautua osaamisella
 • elät oppiaksesi – haluat oppia uutta harrastusluonteisesti
 • tavoittelet tutkintoa

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.

Koulutus ei edellytä aikaisempia opintoja. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi, osaat:

 • Priorisoida työtehtäviäsi joustavasti tilanteen mukaan 
 • Motivoida työyhteisösi jäseniä ja antaa sekä ottaa vastaan palautetta  
 • Työskennellä kustannustietoisesti, ympäristön huomioiden ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti 
 • Kykenet kehittämään ja muuttamaan työskentelyäsi sosiaali- ja terveydenhuollon muutosten mukaisesti 
 • Kykenet arvioimaan hoitotyön laatua kehittääksesi asiakkaan/potilaan hoitoa sekä osallistumaan hoitotyön laadun varmistamiseen työyhteisön jäsenenä 
 • Ymmärrät oman toimintasi vaikutuksen organisaation laatuun 
 • Ymmärrät potilasturvallisuusraporttien käytön osana organisaation laadunvalvontaa 
 • Omaat perusedellytykset toimia alan itsenäisenä yrittäjänä 
 • Kykenet edistämään omalla toimialueellasi näyttöön perustuvia hoitotyön käytänteitä ja tekemään kliinisiä päätöksiä, jotka perustuvat näyttöön 
 • Osaat ohjata opiskelija- ja työtovereita

Sisältö

 • Toiminnan priorisointi ja organisointi
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Tiimin toiminnan johtaminen työvuorossa
 • Kestävä kehitys
 • Sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien materiaalien käyttö, kierrättäminen ja hävittäminen
 • Kustannustietoisuus ja taloudellinen toiminta
 • Kyky muutoksiin, itsensä johtaminen
 • Elinikäinen oppiminen, myönteinen asenne muutoksiin ja kehittämiseen
 • Työyhteisötaidot
 • Laadun hallintaa ohjaavat lait ja asetukset sekä informaatio-ohjaus
 • Hoitotyön/terveydenhoitajatyön laadun arviointi
 • Laadun ja vaikuttavuuden mittarit ja seuranta
 • Organisaation hoitofilosofia
 • Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys
 • Hoitotyön kehittämis- ja tutkimuskohteiden tunnistaminen
 • Vaaratapahtumat, niiden raportointimenettely ja tulosten hyödyntäminen. Potilasturvallisuusraportit osana laatua.
 • Yrittäjänä toimiminen terveydenhoitajan työnä
 • Toimintakäytänteiden tunnistaminen ja kriittinen arviointi
 • Tieteellisten julkaisujen kriittinen arviointi ja kriittinen ajattelu
 • Näytön tiivistelmät, järjestelmälliset katsaukset ja hoitosuositukset
 • Näytön asteen arvioiden merkitys kliinisessä päätöksenteossa
 • Näyttöön perustuvan toiminnan implementointi kliiniseen käytäntöön
 • Perehdytys, mentorointi, opiskelijaohjaus

Opetusmuoto- ja menetelmät

Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä Moodlessa. Opintojakson oppimistehtävät voi suorittaa vapaasti omaan tahtiin. 

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali Moodle-alustalla.

Arviointi

Numeerinen arviointi 0-5 perustuen opintojakson oppimistehtäviin.

Aikataulu ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Hoitotyön johtaminen ja kehittäminen sekä yrittäjyys

60,00 

4 op
100 osallistujaa