Johdatus sulautettuihin järjestelmiin

Tervetuloa tutustumaan erittäin kiinnostavalle opintojaksolle! Kyllä, olet oikeassa, tämä ei ole mikään tavanomainen opintojakso – tämä on matka uuden oppimiseen!
Unohda tylsät luokkahuoneet ja kuivakat luentomuistiinpanot, tämä kurssi vie sinut elämykselliselle matkalle sulautettujen järjestelmien maailmaan. Mikä tekee tästä kurssista erilaisen? Se yhdistää elektroniikan, ohjelmoinnin ja simuloinnin uniikilla tavalla, luoden dynaamisen oppimisympäristön, jossa jokainen päivä on täynnä uusia oivalluksia ja mahdollisuuksia.
Kurssi valmistaa sinut sulautettujen järjestelmien peruskursseille ammattikorkeakouluun ja sen kautta syventäviin opintoihin.
Ja mikä parasta, tämä kaikki tapahtuu täysin etänä, joten voit uppoutua oppimiseen missä tahansa. Joten älä jää paitsi tästä ainutlaatuisesta mahdollisuudesta! Liity mukaan ”Johdatus sulautettuihin järjestelmiin” -opintojaksolle ja aloita matkasi kohti uutta oppimisen ulottuvuutta!

Selkeys

Hyödyt

 • Opintojakso avaa ovena uusiin maailmoihin ja ammatilliseen kehitykseen. Tämä opintojakso tarjoaa konkreettisia etuja ja taitoja, jotka eivät vain täytä ammatillisia tavoitteita, vaan ohjaavat osallistujia kohti menestyksekästä uraa sulautettujen järjestelmien alalla.
 • Tietämyksen hankkiminen: Osallistujat oppivat tunnistamaan elektroniikan, ohjelmoinnin ja simuloinnin peruskäsitteet ja tekniikat.
 • Analysointi- ja soveltamistaitojen kehittäminen: Opintojakso rohkaisee osallistujia analysoimaan monimutkaisia ongelmia ja soveltamaan oppimaansa käytännön tilanteissa. Osallistujat oppivat ratkaisemaan ongelmia tehokkaasti ja luovasti.
 • Pysyminen ajan tasalla: Osallistujat saavat tuoreinta tietoa alasta ja sen kehityksestä.
 • Verkostoitumismahdollisuudet: Osallistujat pääsevät verkostoitumaan muiden samanhenkisten opiskelijoiden kanssa, mikä voi avata uusia mahdollisuuksia tulevaisuudessa.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Lukion tai ammattiopiston käyneet ja kaikki, jotka ovat kiinnostuneita sulautetuista järjestelmistä
 • Opintojakso valmentaa sulautettujen järjestelmien ammattikorkeakouluopintoihin
 • Soveltuu myös muun alan insinööreille esimerkiksi alanvaihtajat, jotka kiinnostuneet sulautetuista järjestelmistä
 • Ei vaadittuja esitietoja!
Kuvaus

Sisältö

1. Johdanto sulautettuihin järjestelmiin: – Moduuli alkaa perustiedoilla sulautetuista järjestelmistä ja niiden merkityksestä nykypäivän teknologiassa. – Luentoja käytetään käsitteiden esittelyyn ja esimerkkien antamiseen.

2. Elektroniikan perusteita: – Osallistujat oppivat elektroniikan peruskäsitteet ja komponentit. – Harjoitukset sisältävät piirien analysointia.

3. Simulointia ja harjoitukset: – Osallistujat oppivat sulautettujen järjestelmien simulointia. – Harjoituksissa osallistujat käyttävät erilaisia simulaatio-ohjelmia.

4. Ohjelmoinnin perusteita sulautetuille järjestelmille: – Osallistujat oppivat ohjelmoinnin perusteita sulautetuille järjestelmille. – Luennoilla käsitellään ohjelmoinnin perusteita ja harjoituksissa toteutetaan yksinkertaisia ohjelmia.

 

Opintojakson rakenne on suunniteltu tarjoamaan osallistujille käytännöllistä perustaa sulautettujen järjestelmien alalla. Luentojen ja harjoitusten avulla osallistujat saavat käsityksen aiheesta ja valmiudet sulautettujen järjestelmien ammattikorkeakouluopintoihin.

 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • 1. **Elektroniikan perusteet:** Osallistuja ymmärtää elektronisten komponenttien toimintaperiaatteita ja ymmärtää joitain peruspiirejä ja kytkentöjä sulautettujen järjestelmien tarpeisiin.

 

 • 2. **Ohjelmointitaidot:** Osallistuja ymmärtää ohjelmoinnin perusteita ja osaa luoda yksinkertaisia ohjelmia sulautettuja järjestelmiä varten.

 

 • 3. **Simulointitaidot:** Osallistuja osaa simuloida ja testata sulautettuja järjestelmiä käyttäen erilaisia elektroniikan ja mikro-ohjain ympäristön simulaatio ohjelmia.

 

 • Nämä osaamistavoitteet varmistavat, että osallistujat ovat valmiita hyödyntämään oppimaansa myöhemmin ammattikorkeakouluopinnoissa.

 

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Henkilökohtaiset harjoitukset

 

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)

 

Arviointi

 • Hyväksytty /Hylätty

Opiskelijoiden arviointi ”Johdatus sulautettuihin järjestelmiin” -kurssilla tapahtuu seuraavien perusteiden mukaisesti:

Osallistuminen ja aktiivisuus:

 • Osallistuminen luennoille ja harjoituksiin on olennaista kurssin menestykselliselle suorittamiselle.
 • Osallistujien odotetaan osallistuvan aktiivisesti.

 

Tehtävien suorittaminen:

 • Osallistujien tulee suorittaa kurssilla annetut tehtävät ajallaan ja laadukkaasti.
 • Tehtävien avulla arvioidaan osallistujien ymmärrystä ja kykyä soveltaa oppimaansa.

 

Suoritusvaatimukset:

 • Tehtävien suorittaminen annetuilla aikatauluilla.
 • Opiskelija arvioidaan hyväksytyksi, jos hän täyttää kaikki suoritusvaatimukset ja osoittaa riittävän osaamisen kurssin aihealueilla. Hylättyyn arviointiin johtavat puutteet tehtävien suorittamisessa.

 

Aikataulu ja paikka

Viikot 44-50 vuonna 2024 ja viikot 2-8 vuonna 2025.

Tarkat ajankohdat ilmoitetaan syksyllä!

(Opintojakson moodlesivulla tarkemmat ajankohdat.)

 

Lisätietoja opintojaksosta

 

Jani Ahvonen

Lehtori

Tekniikka | Tietotekniikka

jani.ahvonen@vamk.fi | +358 207 663 304

Opiskelijoita lisätään noin kerran viikossa toteutukselle.

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Johdatus sulautettuihin järjestelmiin

0,00 

5 op