Kestävän johtamisen ulottuvuudet

Haluatko olla edelläkävijä johtajuudessa ja varmistaa, että johtamistapasi on kestävää, eettistä ja vastuullista? Tule mukaan ”Kestävä johtajuus” -opintojaksolle, joka auttaa sinua kohtaamaan organisaatioiden jatkuvasti muuttuvat haasteet sekä johtamaan myös itseäsi näissä tilanteissa. Tämä opintojakso tarjoaa sinulle taidot ja tiedot, joita tarvitset organisaation pitkäaikaisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Voit olla esihenkiltyöstä ja kestävästä johtamisesta kiinnostunut tai jo kokeneempi johtaja. Ilmoittaudu nyt ja tee tulevaisuuden kestävästä johtajuudesta osa omaa uraasi!

Selkeys

Hyödyt

 • Pääset syventymään kestävän johtajuuden ydinajatuksiin, opit tunnistamaan yhteiskunnallisen vastuun ja ympäristön huomioimisen merkityksen yritystoiminnassa, ja kehität strategisia taitoja, joilla johdat organisaatiota kohti kestävämpää tulevaisuutta.
 • Rakennat myös resiliessitaitojasi. Opintojaksolla harjoittelet myös erilaisia vuorovaikutustaitoja, kuten esiintymistä sekä palautteenantamista. Myös tiedonhaku ja kirjoitustaidot ovat keskiössä.
 • Tavoitteena on, että opintojakson avulla saat uusia ajatuksia työyhteisönne ja itsesi kehittämiseen.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Opintojakso on suunnattu kaikille YAMK-tason opiskelijoille tai opinnoista kiinnostuneille.
 • Kiinnostuksen kohteena on hyvä olla niin hyvivointitalouden kuin työyhteisön johtaminen ja kehittäminen.
 • Opintojaksolla tarvitset ja kehität mastertason tiedonhaku- ja kirjoitustaitojasi sekä teorioiden soveltamista.

Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle avoimessa AMK:ssa suoraan tältä tuotekortilta.

Jos haluat suorittaa 30 opintopisteen Sote-alan esihenkilötyön osaamiskokonaisuuden,

 ilmoittaudu tästä linkistä.

Kuvaus

Sisältö

Moduuli 1: Orientaatio opintojaksolle ja kestävän johtamisen perusteisiin

Moduuli 2: Omat johtamistaidot ja periaatteet

Moduuli 3: Kestävyyden näkökulmat organisaation johtamisessa

Moduuli 4: Resilienssin työyhteisön kehittäminen

Moduuli 5: Strategiset valinnat ja implementointi hyvinvointitalouden näkökulmasta

Opintojakson suoritettuaan henkilö osaa

 • kuvata kestävän johtamisen keskeiset käsitteet ja tavoitteet
 • arvioida ja suunnitella oman kestävän johtamisosaamisesi kehittämistavoitteita ja tunnistaa omat vahvuutensa ja arvonsa johtamisessa
 • arvioida ja uudistaa kestävyyden ja hyvinvointitalouden näkökulmasta työyhteisön inklusiivisuutta, resilienssiä, organisaation toimintatapoja sekä strategian implementointia.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Esseiden kirjoittaminen
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • Lähiopetuksessa ohjatut keskustelut
 • Itsenäisesti toteutettavat projektit
 • Opiskelijan laatima portfolio oppimisestaan

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)

Arviointi

 • numeerinen 0-5
 • Osallistuminen vertaistapaamisiin (ei pakollinen) 20%, Oppimispäiväkirja 50 % , Ryhmätyö (voi tehdä myös itsenäisesti) 30 %

Aikataulu ja paikka

 • Osallistuja etenee itsenäisesti opintoalustalla.
 • Tarjolla on ohjaustapaamisia opettajan kanssa, joissa saa tukea opintoihin. Mukana myös keskustelufoorumeita ja vapaa-ehtoisia vertaistapaamisia.

Lisätietoa opintojaksosta

Piia Uusi-Kakkuri

Yliopettaja

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

piia.uusi-kakkuri@vamk.fi | +358 207 663 645

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kestävän johtamisen ulottuvuudet

0,00 

5 op