Kustannuslaskennan perusteet, ryhmä A

Opi hallitsemaan kustannuksia, laatimaan kannattavuuslaskelmia ja budjetteja, ja ymmärrä, miten nämä työkalut voivat tukea päätöksentekoasi liiketoiminnassa. Olitpa vasta-alkaja tai haluat päivittää osaamistasi, tämä opintojakso tarjoaa sinulle tarvittavat perustiedot ja taidot menestyksekkääseen taloushallintoon.

Selkeys

Hyödyt

 • Saat yleiskuvan sisäisestä laskentatoimesta
 • Pääset perehtymään keskeisiin käsitteisiin, kuten: kustannuskäsitteet, katetuottolaskenta, kannattavuuden tunnusluvut, suoritekalkyylit ja lisäyslaskenta
 • Pääset perehtymään budjetoinnin perusteisiin, kuten: rahoitusbudjetti, tulosbudjetti ja ennakoitu tase
Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

 • Opintojakso soveltuu kaikille niille, joilla on kiinnostus ja tarve oppia sisäisen laskentatoimen perusteita
Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät taloudellisen ajattelun periaatteet ja osaat laatia kannattavuuslaskelmia ja budjetteja päätöksenteon tueksi.

 • Yleiskuvan muodostuminen sisäisestä laskentatoimesta, kuten kustannuskäsitteet ja katetuottolaskenta
 • Katetuoton sovelluksia arvonlisävero huomioiden
 • Kannattavuuden tunnusluvut, suoritekalkyylit, lisäyslaskenta, omakustannus- ja katetuottohinnoittelu
 • Markkinapohjainen ja toimintopohjainen hinnoittelu, budjetoinnin perusteet
 • Rahoitusbudjetin, tulosbudjetin ja ennakoidun taseen laadinta
 • Suoritekohtaisten kustannusten selvittäminen

Opetumuoto ja menetelmät

Verkkoluennot, harjoitukset ja itsenäinen opiskelu.

Opiskelumateriaali

 • Talousohjaus ja kustannuslaskenta, Järvenpää-Länsiluoto-Partanen-Pellinen, Sanoma Pro Oy 2020
 • Luentomateriaali

Arviointi

Tentti 100%. Numeerinen arviointi (0-5).

5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa tilanteissa
3 Käyttää keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Aikataulu ja paikka

8.1. – 31.5. 24 verkossa. Arki-illat klo 16–20 ja mahdollisesti lauantai.

Lisätietoja opintojaksosta

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin. 

Kerstin Siegfrids

Lehtori

Liiketalous | Tietojenkäsittely

+358 207 663 540

Kustannuslaskennan perusteet, ryhmä A

75,00 

5 op