Liike-elämän ruotsi I B

Liike-elämän ruotsi I kurssilla sinulla on mahdollisuus kehittää ammatillista liike-elämän ruotsin kielen taitoa harjoittamalla kirjallista ja suullista viestintää . Materiaalit ja harjoitukset ovat käytännönläheisiä ja jokainen voi kehittää omaa taitoaan omasta lähtökohdasta.

Selkeys

Hyödyt

 • Kehität ja vahvistat työelämän ruotsin viestintätaitoasi niin, että hallitset työelämän tavallisimmat vuorovaikutustilanteet sekä pystyt toimimaan tilanteisissa asianmukaisella tavalla.

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

 • Niille, jotka haluavat parantaa ammatillista ruotsinkielentaitoaan.
Kuvaus

Sisältö

Kurssi koostuu neljästä pääteemasta:

 • Opiskelut ja työskentely liike-elämässä
 • Yrittäjyys ja yrityksiä
 • Asikakaspalvelu ja työelämän viestintätilanteita
 • Esittele tuotettasi
 • Joka teeman yhteydessä harjoitellaan lukemista, puhumista, kirjoittamista sekä sanastoa. Varsinaisten teemojen lisäksi opiskelija seuraa koko kurssin aikana ajankohtaisia uutisia ruotsiksi.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Työpaja-tyyppisistä oppitunteja (ei luentoja), missä opettaja ohjeistaa ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus harjoitella ja kehittää taitojaan annettujen materiaalien sekä ohjeiden avulla, opettajan ja vertaisryhmän kanssa.
 • Kurssi vaatii läsnäoloa ja aktiivista osallistumista lähitunneille verkossa.
 • Ryhmäharjoituksia ja vertaisoppiminen.
 • Keskusteluita ja esityksiä pienryhmissä.
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat kirjalliset ja muut tehtävät.
 • Kirjallinen tentti EXAM tilassa.

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Interaktiivinen (simulaatio, pelit)
 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Autenttisia artikkeleita, verkkomateraali sekä opettajan laatima materiaali.

Arviointi

 • Numeerinen 0-5
 • Jatkuva prosessiarviointi
 • Koostuu eri osista: osallistuminen lähiopetukseen, kirjalliset ja suulliset tehtävät, esitykset pienryhmissä, tentti.
 • Kaikki tekevät kurssilla samat suoritteet.
 • Kaikki tehtävät on palautettava kurssin loppuun mennessä.

Aikataulu ja paikka

 • 04.09.2024 16.30 – 18.00
 • 11.09.2024 16.30 – 18.00
 • 18.09.2024 16.30 – 18.00
 • 25.09.2024 16.30 – 18.00
 • 02.10.2024 16.30 – 18.00
 • 09.10.2024 16.30 – 18.00
 • 23.10.2024 16.30 – 19.00

Lisätietoja opintojaksosta

Camilla Harald

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

camilla.harald@vamk.fi | +358 207 663 467

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 

 

 

Liike-elämän ruotsi I B

0,00 

3 op