Liikekirjanpidon perusteet

Opintojakso tarjoaa laskentatoimen tehtävät liike- ja ammattitoiminnassa sekä hallitset kirjanpidon, tilinpäätöksen ja arvonlisäverotuksen keskeiset periaatteet. Lisäksi opit lukemaan ja tulkitsemaan pienen yrityksen tilinpäätösraportteja.

Opintojakso tarjoaa sinulle arvokkaita taitoja ja tietoja, jotka auttavat sinua menestymään taloushallinnon tehtävissä.

Selkeys

Hyödyt

 • Opiskelija osaa opintojakson jälkeen perustella laskentatoimen tehtävät liike- ja ammattitoiminnassa
 • Tunnet kirjanpidon peruskäsitteet, kuten kahdenkertaisen kirjanpidon periaatteen sekä tuloslaskelman ja taseen merkityksen
 • Osaat tehdä kirjanpidon ja siitä tilinpäätöksen
 • Osaat soveltaa kirjanpidossa voimassa olevaa arvonlisäverolakia ja kirjanpitolainsäädäntöä
 • Osaat arvioida ja hyödyntää kirjanpidon tuottamaa tietoa liiketoiminnan päätöksenteon tueksi.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Toimistotyöntekijät
 • Sihteerit
 • Taloushallinnon tehtävissä aloittavat
 • 2. asteen opiskelijat lukiolaiset ja ammatillisessa koulutuksessa olevat
Kuvaus

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Hallitsee kirjanpidon, arvonlisäverotuksen ja tilinpäätöksen perusteet.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Viikoittain annettavat tehtävät
 • Viikkotehtävien ratkaisu itsenäisesti tai ryhmässä
 • Aikaan sidottu verkkotentti (Moodle)

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Tomperi, Soile – Keskinen Virpi 2024. Käytännön kirjanpito, harjoituskirja. 37. uudistettu painos. Keuruu. Otavan kirjapaino Oy. Edita.
 • Tomperi, Soile 2024. Käytännön kirjanpito. 32. uudistettu painos. ISBN 978-951-37-9. Keuruu. Otavan kirjapaino Oy. Edita.
 • Kirjojen tulee olla vuoden 2024 painoksia!

Arviointi

 • Numeerinen 0-5

Aikataulu ja paikka

 • Opetus tapahtuu syksyllä 2024.
 • Kurssimateriaali on moodlealustalla ja etäopetus tapahtuu zoomin kautta arki-iltaisin tai lauantaisin.
 • Opetusajankohdat ja koeajankohta tarkentuvat myöhemmin.

Lisätietoja opintojaksosta

Harri Lehtimäki

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

harri.lehtimaki@vamk.fi | +358 207 663 498

Opiskelijoita lisätään noin kerran viikossa toteutukselle.

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Liikekirjanpidon perusteet

0,00 

4 op