Logistiikka, ryhmä A

Opi logistiikan perusteet ja niiden vaikutus yrityksen kannattavuuteen. Käsittelemme logistiikan yleisperiaatteita, arvoketjuyhteistyötä, materiaali-, informaatio- ja rahavirtojen hallintaa sekä ekologistista kestävää kehitystä. Ymmärrä logistiikan rooli yritysten menestyksessä ja kehitä tärkeitä taitoja alalla.

Selkeys

Hyödyt

 • Opit ymmärtämään yrityksen logististen toimintojen periaatteet
 • Opit ymmärtämään logistisen prosessin kokonaisuudessaan sekä sen toimivuuden vaikutuksen yritysten kannattavuuteen
Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

 • Sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita perehtymään logistiikan perusperiaatteisiin ja logistisen prosessin vaikuttavuuteen

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät yrityksen logististen toimintojen periaatteet ja logistisen prosessin kokonaisuudessaan sekä sen toimivuuden vaikutuksen yritysten kannattavuuteen.

 • Logistiikan yleisperiaatteet
 • Arvoketjuyhteistyö
 • Materiaali-, informaatio- ja rahavirtojen ohjaaminen sekä toteuttaminen logistiikan näkökulmasta
 • Kestävää kehitystä tukeva ekologistiikka
 • Kurssin sisällössä otetaan huomioon alueen energia-alan yritysten sekä kansainvälisen kaupan erityispiirteet

Opetumuoto ja menetelmät

 • Luennot verkossa, opetuskeskustelut, yhteistoiminnallinen opiskelu ja oppimistehtävä.

Opiskelumateriaali

 • Hokkanen S., Karhunen J., Luukkainen, M. 2011. Johdatus logistiseen ajatteluun
 • Sakki, Jouni 2009. Tilaus-toimitusketjun hallinta. B2B – Vähemmällä enemmän
 • Muu opettajan ilmoittama materiaali

Arviointi

 • Numeerinen arviointi (0-5).

Aikataulu ja paikka

 • 8.1.-31.5.24 verkossa, perjantaisin klo 12 alkaen ja koko lauantaipäivä.

Lisätietoja opintojaksosta

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

Pidätamme oikeudet muutoksiin. 

Logistiikka, ryhmä A

45,00 

3 op
30 osallistujaa