Markkinointisuunnitelman laatiminen

Markkinointisuunnitelman laatiminen -opintojakson aikana perehdyt menestyksekkään markkinointisuunnitelman sisältöön ja sen onnistumiseen vaikuttaviin tekijöihin.

Selkeys

Hyödyt

 • Opintojakso tarjoaa kattavan katsauksen markkinointisuunnitelman perusteisiin ja käytännön sovelluksiin liiketoiminnassa.
 • Opintojakson aikana opit ymmärtämään markkinointistrategian, ydinviestin ja keihäänkärkituotteiden sekä markkinoinnin kilpailukeinojen merkityksen suunnitelman laatimisessa.
Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

 • Aiempi osaaminen markkinoinnista on hyödyksi, mutta ei pakollinen vaatimus tälle opintojaksolle osallistumisella.
Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakso koostuu kolmesta moduulista:

 • 1) Nykytila-analyysi 2) Strategia ja keihäänkärkituote 3) Markkinoinnin kilpailukeinot.
 • Opintojakso on koottu erilaisista opetusmateriaaleista (videot, artikkelit, kertaustehtävät jne.) ja opintojakson lopuksi on Moodle-tentti, jonka läpipäästyään on suorittanut opintojakson.

Opetusmuoto ja -menetelmät

 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.
 • Joustava verkkotentti (Moodle, EXAM)

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)
 • Komulainen, M. (2023). Menesty Digimarkkinoilla. Kauppakamari. ekirja.
 • Bergström, S., & Leppänen, A. (2021). Yrityksen asiakasmarkkinointi (19., uudistettu painos.). Edita. ekirja.
 • Muu opettajan Moodleen tuottama materiaali

Arviointi

 • Hyväksytty/hylätty
 • Opintojakson lopuksi suoritetaan Moodle-tentti, jonka läpipäästyään (läpipääsy% 80) opiskelija on suorittanut opintojakson arvioinnilla HYV (hyväksytty).

Aikataulu ja paikka

 • Ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opiskelu.

Lisätietoja opintojaksosta

Heidi Skjäl

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

heidi.skjal@vamk.fi | +358 207 663 616

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Markkinointisuunnitelman laatiminen

0,00 

5 op
60 osallistujaa