Markkinointisuunnitelman laatiminen

Haluatko kehittää markkinointiosaamistasi? Opintojakson suoritettuasi hallitset kattavan markkinointisuunnitelman rakentamisen ja sen hyödyntämisen yrityksen markkinointitoiminnassa. Sinulla muodostuu kyky luoda vahva markkinointistrategia ja johdettu ydinviesti. Taitosi sisältömarkkinoinnissa ja markkinoinnin kilpailukeinojen hyödyntämisessä ovat vahvat. Oletko valmis syventämään markkinointisuunnitelmaosaamistasi? Tämä opintojakso sopii kaikille markkinoinnista kiinnostuneille. Osallistuminen edellyttää markkinoinnin perusteiden osaamista.

Selkeys

Hyödyt

Opit rakentamaan markkinointisuunnitelman kohdeyritykselle ja ymmärrät, miten sitä sovelletaan yrityksen markkinointitoiminnan kehittämiseksi. 

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

Hallitset markkinoinnin perusteet ja haluat syventää markkinointisuunnitelmaosaamistasi. Tämä opintojakso sopii kaikille halukkaille. Opintojaksolle osallistuminen edellyttää markkinoinnin perusteiden osaamista.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi osaat rakentaa markkinointisuunnitelman ja soveltaa sitä yrityksen markkinointitoiminnan kehittämiseen. Lisäksi ymmärrät taustalla olevan suunnitteluprosessin.

  • Lähtökohta-analyysit 
  • Kohderyhmäsuunnittelu ja keihäänkärkituotestrategia 
  • Markkinointistrategia ja siitä johdettu ydinviesti 
  • Sisältömarkkinointi 
  • Markkinoinnin kilpailukeinot 
  • Mittarit

Opetusmuoto ja -menetelmät

  • Itsenäiset oppimistehtävät
  • Markkinointisuunnitelman palautus kurssin päätteeksi

Opiskelumateriaali

  • Opettajan kokoama materiaali.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty

Aikataulu ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opiskelu.

Markkinointisuunnitelman laatiminen

0,00 

5 op
60 osallistujaa