Markkinointisuunnitelman laatiminen

Kuvaus Opettajat

Hyödyt

 • Pääset toteuttamaan markkinointisuunnitelman
 • Osaat soveltaa markkinointisuunnitelmaa yrityksen markkinointitoiminnan kehittämiseen

Kohderyhmä

 • Opintojakso on tarkoitettu markkinoinnin perusteet hallitseville, jotka haluavat syventää markkinointisuunnitelmaosaamistaan 

Koulutus edellyttää markkinoinnin perusteiden osaamista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi, osaat:

 • Rakentaa markkinointisuunnitelman kohdeyritykselle
 • Soveltaa markkinointisuunnitelmaa yrityksen markkinointitoiminnan kehittämiseen 
 • Ymmärrät taustalla olevan suunnitteluprosessin 

Sisältö

 • Lähtökohta-analyysit 
 • Kohderyhmäsuunnittelu ja keihäänkärkituotestrategia 
 • Markkinointistrategia ja siitä johdettu ydinviesti 
 • Sisältömarkkinointi 
 • Markkinoinnin kilpailukeinot 
 • Mittarit 

Opetusmuoto- ja menetelmät

Opiskelija suorittaa itsenäisesti Moodlessa oppimistehtäviä kurssin aikana ja palauttaa kurssin päätteeksi markkinointisuunnitelman. 

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali Moodle-alustalla.

Arviointi

Numeerinen arviointi 0-5.

Aikataulu ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Heidi Skjäl

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

+358 207 663 616

Markkinointisuunnitelman laatiminen

75,00 

5 op
60 osallistujaa