Nuorisorikollisuus

Kuvaus Opettajat

Hyödyt

 • Ymmärrät, mitä nuorisorikollisuus tarkoittaa
 • Saat erilaisia näkökulmia siihen, miten nuorten tekemä rikollisuus ilmenee yhteiskunnassa
 • Vahvistat osaamistasi nuorten tekemien rikosten ennaltaehkäisyssä ja nuorten syrjäytymisen vastaisessa työssä
 • Saat välineitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen

Kohderyhmä

Sinulle, joka

 • haluat varautua työelämän muutoksiin tai kasvattaa omaa asiantuntijuuttasi
 • haluat tutustua uuteen alaan tai erottautua osaamisella
 • elät oppiaksesi – haluat oppia uutta harrastusluonteisesti
 • tavoittelet tutkintoa

Nuoriso-, kasvatus- ja sosiaalialalla sekä nuorten parissa työskentelevät tai alalle suuntaavat.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • Määritellä nuorten syrjäytymisen riskitekijöitä
 • Tunnistat, millaisia rikoksia nuoret tekevät ja miten nuorten rikollinen käyttäytyminen näyttäytyy yhteiskunnassa
 • Vahvistat osaamistasi nuorisorikollisuuden ehkäisyssä ja nuorten syrjäytymisen vastaisessa työssä

Sisältö

 • Nuorisorikollisuus
 • Nuorten tekemät rikokset ja niiden ehkäisy
 • Syrjäytymisen ehkäisy

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Webinaarit (ajankohta ilmoitetaan opintojakson alkaessa)
 • Itsenäinen opiskelu
 • Oppimistehtävät

Opiskelumateriaali

 • Opintojakson materiaalit jaetaan yhteisellä Moodle-alustalla annetussa aikataulussa
 • Video- ja ääniluennot sekä kirjalliset materiaalit

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty. Arviointimenetelminä oppimistehtävän osat.

Aikataulu ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa 15.5.-30.6.2023 välisenä aikana.

Nuorisorikollisuus

45,00 

3 op
60 osallistujaa