Nuorisotyö

Syvennä tietämystäsi nuoruudesta elämänvaiheena ja ymmärrä nuorisotyön merkitys nuorten elämässä. Tutustu monipuolisiin nuorisotyön menetelmiin ja ota haltuun osallisuuden merkitys nuorten ohjaustyössä. Olitpa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilainen tai nuorisotyöstä kiinnostunut, tämä opintojakso tarjoaa sinulle tarvittavat tiedot ja taidot. Kehitä omaa työtäsi yhdessä muiden alan asiantuntijoiden kanssa ja sovella oppimaasi nuorten ja perheiden auttamistyössä. Opiskelu tapahtuu joustavasti verkko-oppimisympäristössä Moodlessa ja vapaaehtoiset webinaarit tukevat opiskelua. Liity mukaan ja vaikuta nuorten elämään positiivisella tavalla!

Selkeys

Hyödyt

Opiskelemalla kanssamme perehdyt nuoruuteen elämänvaiheena. Tiedostat nuorisotyön yhteiskunnallisen merkityksen nuorten elämässä. Tutustut nuorisotyön menetelmiin ja ymmärrät osallisuuden merkityksen nuorten ohjaustyössä.

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

Olet sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilainen.
Olet alalle suuntaava tai nuorisotyöstä kiinnostunut.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy lasten ja nuorten kasvuoloihin vaikuttaviin tekijöihin ja nuoruuteen elämänvaiheena. Opiskelija oppii tuntemaan nuorisotyön yhteiskunnallisen merkityksen, tehtävät ja tavoitteet. Opintojaksolla opitaan kehittämään omaa työtään muiden alojen ammattilaisten kanssa ja toimimaan työryhmässä oman alansa asiantuntijana.  Opiskelija tutustuu nuorisotyön työmenetelmiin ja toimintatapoihin.  Opintojaksolla perehdytään nuorisopolitiikan merkitykseen työtä ohjaavana tekijänä.  Opiskelija soveltaa aiemmin oppimaansa nuorten ja perheiden auttamistyössä. 
  • Nuoruus elämänvaiheena 
  • Nuorisotyö suomalaisessa yhteiskunnassa
  • Nuorisotyön menetelmät
  • Nuorten osallisuus
  • Nuorille suunnatut palvelut

Opetusmuoto- ja menetelmät

  • tsenäinen opiskelu / vapaaehtoiset webinaarit
  • Moodlen monivalintatentti, verkkokeskustelu, kirjallinen tehtävä

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

Arviointi

Numeerinen 0-5 opintojakson arviointikriteerien mukaisesti. 

Aikataulu ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opinnot aikataulutetaan kolmessa osassa. Opiskelijalla on kaksi viikkoa aikaa suorittaa jokainen osa itsenäisesti.

Vapaaehtoiset opiskelua tukevat webinaarit järjestetään Zoom-alustalla seuraavasti: 

  • Aloitusseminaari perjantaina 8.9. klo 12.30 (3h)
  • Päätösseminaari perjantaina 27.10. klo 8.15 (3h)

Nuorisotyö

0,00 

3 op
20 osallistujaa