Nuorten yksinäisyys

Kuvaus Opettajat

Mitä kuuluu? Pieni kysymys, mutta suuri merkitys yksinäisen nuoren elämässä.

Hyödyt

 • Opintojaksolta saatuja tietoja voit käyttää alan opinnoissasi vapaasti valittaviin opintoihin
 • Opintojaksolta saatuja oppeja voit hyödyntää omassa työssäsi 

Kohderyhmä

Sinulle, joka

 • haluat varautua työelämän muutoksiin tai kasvattaa omaa asiantuntijuuttasi
 • haluat tutustua uuteen alaan tai erottautua osaamisella
 • elät oppiaksesi – haluat oppia uutta harrastusluonteisesti
 • tavoittelet tutkintoa

Sosiaalija terveysalan opiskelijat tai alalla työskentelevät.

Koulutus ei edellytä aikaisempia opintoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi, osaat:

 • Kuvata nuorten yksinäisyyteen vaikuttavat tekijät 
 • Kuvata yksinäisyyden vaikutuksia ja seurauksia nuoren elämässä 
 • Havaita, kohdata ja puuttua nuoren toimintaan
 • Ymmärtää yksinäisyyden ennaltaehkäisyn merkityksen 

Sisältö

 • Opintojaksolla tutustutaan nuorten yksinäisyyteen ilmiönä ja minkälaiset tekijät nuoren elämässä voivat aiheuttaa yksinäisyyttä  
 • Opintojakso antaa valmiuksia tunnistaa ja kohdata yksinäinen nuori
 • Opintojaksolla käydään myös läpi ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen keinot 

Opetusmuoto- ja menetelmät

Verkko-opetus, sisältäen videomateriaalia, podcasteja, omaa pohdintaa keskustelualustalla sekä toisten kurssilaisten tekstien kommentointia. Lopuksi case-tehtäviä (2 kpl).

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali Moodle-alustalla.

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty.

Aikataulu ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa aikavälillä 1.6.-31.7.2023.

Nuorten yksinäisyys

30,00 

2 op
100 osallistujaa