Palkkahallinto ja kirjanpito

Kurssilla käsitellään laajasti palkkahallinnon keskeisiä aiheita. Saat kattavan käsityksen näistä aiheista ja niiden soveltamisesta käytännössä. Aloita matkasi kohti palkkahallinnon asiantuntijuutta ja avaa uusia mahdollisuuksia urallasi.

Selkeys

Hyödyt

 • Opiskelija ymmärtää palkkahallinnon merkityksen osana yrityksen toimintaa ja tuntee keskeiset palkkaukseen liittyvät käsitteet. 
Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

 • Teet toimistotyötä
 • Olet työurasi alussa palkanlaskennan tehtävissä
Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät palkkahallinnon merkityksen osana yrityksen toimintaa ja hallitset keskeiset palkkaukseen liittyvät käsitteet.

 • lakisääteiset vakuutukset, ennakonpidätys, sairausvakuutusmaksut 
 • luontoisedut
 • kulukorvaukset
 • vuosilomapalkat, työehtosopimukset, työaika palkanlaskennassa
 • palkkakirjaukset

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Zoom-luennot
 • harjoitustehtävät

Opiskelumateriaali

 • Luentomateriaalit ja harjoitustehtävät
 • Oheismateriaalina Stenbacka Juha – Söderström Terttu (uusin painos). Palkanlaskenta. Helsinki. Sanoma Pro Oy.

Arviointi

 • Numeerinen arviointi

Aikataulu ja paikka

 • 1.3. – 31.4. 24 verkossa. Arki-illat klo 16–20 ja mahdollisesti lauantai.

Lisätietoja opintojaksosta

Harri Lehtimäki

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

harri.lehtimäki@vamk.fi | +358 207 663 498

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Palkkahallinto ja kirjanpito

0,00 

2 op