Palveluliiketoimintaosaaminen

Opintojakso tarjoaa kattavan johdannon palveluliiketoiminnan peruskäsitteisiin ja -menetelmiin. Se keskittyy palveluliiketoiminnan erityispiirteisiin, palveluiden suunnitteluun, tuottamiseen ja johtamiseen, sekä palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja innovaatioprosesseihin. Opiskelijat saavat valmiudet ymmärtää ja soveltaa palveluliiketoiminnan keskeisiä teorioita ja käytäntöjä erilaisissa liiketoimintaympäristöissä.

Selkeys

Hyödyt

 • Ymmärtää palveluliiketoiminnan keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit.
 • Osaa analysoida palveluliiketoiminnan erityispiirteitä ja niiden vaikutusta liiketoimintamalleihin.
 • Hallitsee palvelujen suunnittelun, tuottamisen ja johtamisen keskeiset periaatteet ja menetelmät.
 • Tuntee palveluinnovaatioprosessit ja osaa soveltaa niitä käytännössä.
 • Osaa kehittää palveluliiketoimintaa asiakaslähtöisesti ja tuottavasti.
 • Ymmärtää digitalisaation ja teknologian vaikutukset palveluliiketoimintaan.
 • Hallitsee asiakaskokemuksen johtamisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännön liiketoimintatilanteissa.
 • Tuntee palveluliiketoiminnan kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät näkökohdat.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Tutkinto- ja avoimen AMK:n opiskelijat
Kuvaus

Sisältö

 • Palveluliiketoiminnan keskeiset käsitteet, teoriat ja mallit
 • Palveluliiketoiminnan erityispiirteiden analysointi ja niiden vaikutus liiketoimintamalleihin
 • Palvelujen suunnittelun, tuottamisen ja johtamisen periaatteet ja menetelmät
 • Palveluinnovaatioprosessit ja niiden soveltaminen käytännössä
 • Asiakaslähtöisen ja tuottavan palveluliiketoiminnan kehittäminen
 • Digitalisaation ja teknologian vaikutukset palveluliiketoimintaan
 • Asiakaskokemuksen johtamisen periaatteet ja niiden soveltaminen käytännön tilanteissa
 • Palveluliiketoiminnan kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvät näkökohdat

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Perinteiset lähiopetuksen luennot
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Tiimityöskentely harjoitusten yhteydessä
 • Ryhmäprojektit
 • Jokin muu, mikä opetusmuoto?

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)
 • Opettajan osoittama aineisto

Arviointi

 • Numeerinen 0-5

Aikataulu ja paikka

 • 2.1.-11.5.2025
 • Ti-Pe klo 10.00-18.00 2.1.-11.5.2025 välisenä aikana

Lisätietoja opintojaksosta

Klaus Salonen

Lehtori

Liiketalous | Tietojenkäsittely

klaus.salonen@vamk.fi | +358 207 663 561

 

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 

Palveluliiketoimintaosaaminen

0,00 

3 op