Palveluliiketoiminta, ryhmä A

Koska palvelut ovat nykypäivän liiketoiminnassa keskiössä. Ymmärtämällä palveluiden luonteen ja oppimalla, miten kehittää tehokkaita palveluliiketoimintaprosesseja, voit erottua kilpailijoista ja luoda merkittävää lisäarvoa asiakkaillesi. Tämän opintojakson aikana saat peruskäsityksen palveluiden käsitteestä ja hankit perustan palveluliiketoimintaprosessien kehittämiseen.

Selkeys

Hyödyt

Opintojakson jälkeen opiskelija tietää mitä palvelukäsitteellä tarkoitetaan. Tämän lisäksi hän tuntee erilaiset palvelumuodot sekä ymmärtää palvelujen merkityksen yrityksen/yhteisön kilpailukeinona. 

Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

Liiketalouden perusopinnoista kiinnostuneet sekä alan opiskelijat. Opintojakso ei edellytä aiempaa osaamista.

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi:

 • Ymmärrät palvelumuotoilun käsitteen
 • Osaat kehittää palvelumuotoiluprosessin avulla palveluita

Opintojakson aihealueet:

 • Palvelukäsitteen määritelmä 
 • Palvelumuotoilun keskeiset elementit
 • Palveluprosessin kehittämisen vaiheet

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkko-opetus lähituntien kautta
 • Ryhmätyöt

Opiskelumateriaali

 • Tuulaniemi, Juha. Palvelumuotoilu. Talentum, 2011. Hämeenlinna: Kariston kirjapaino

Arviointi

 • 1-5.

Aikataulu ja paikka

 • 8.1.-12.5.24 verkossa, Arki-illat 16.00 alkaen, tarvittaessa lauantaisin
 • Opintojakson aikataulu tarkentuu joulukuun alussa.

Lisätietoja opintojaksosta

Heidi Skjäl

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

heidi.skjal@vamk.fi | +358 207 663 616

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Palveluliiketoiminta, ryhmä A

0,00 

3 op