Pelit ja pelillisyys ohjaustyössä

Pelit ja pelillisyys ohjaustyössä – opintojakso sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille sekä alalle suuntaaville! Haluatko oppia hyödyntämään pelejä ja pelillisyyttä työssäsi kasvattajana ja ohjaajana? Tämä opintojakso tarjoaa sinulle mahdollisuuden kehittää osaamistasi ja löytää pelien ja pelillisyyden mahdollisuudet eri ikäisten lasten ja nuorten kanssa. Opit toteuttamaan kasvatus- ja ohjaustyötä pelejä hyödyntäen sekä kehittämään ajankohtaista menetelmä-osaamista. Liity etäopetukseen ja kasvata vaikutusvaltaasi pelikasvatuksen parissa. Tule mukaan ja löydä uusia tapoja tehdä työtäsi!

Selkeys

Hyödyt

Osaat ottaa pelillisyyden ja pelikasvatuksen haltuun.
Kykenet käyttämään pelejä työssäsi kasvattajana ja ohjaajana.

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

Olet sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilanen tai alalle suuntaava.
Pelikasvatuksesta kiinnostunut.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi sinulla on vahva osaaminen pelien ja pelillisyyden hyödyntämisestä kasvatus- ja ohjaustyössä. Osaat tunnistaa pelien mahdollisuudet eri ikäisten lasten ja nuorten kanssa työskennellessäsi ja osaat soveltaa pelillistämistä pedagogisesti merkityksellisellä tavalla. Lisäksi olet kehittänyt omaa menetelmäosaamistasi ja kerännyt materiaalipankkiasi erilaisten pelien ja pelillisten materiaalien avulla. Tämä antaa sinulle valmiudet tarjota innostavaa, motivoivaa ja oppimista tukevaa toimintaa lapsille ja nuorille kasvatuksen ja ohjauksen kontekstissa.

  • Ymmärrät pelien ja pelillisyyden merkityksen kasvatus- ja ohjaustyössä.   
  • Löydät pelaamisen mahdollisuuksia vahvistaen omaa osaamistasi ammattilaisena sekä opit vahvistamaan asiakkaan tai asiakasryhmän toimintaa pelikasvatuksen avulla.  
  • Osaat toteuttaa kasvatus- ja ohjaustyötä pelien avulla eri asiakasryhmien kanssa.  

Opetusmuoto- ja menetelmät

  • Etäopetus, verkko-opetus 
  • Webinaarit (4 kpl), oppimistehtävät, itsenäinen työskentely, pienryhmä – ja ryhmätyöskentely 

Opiskelumateriaali

  • Opinnot toteutetaan Moodle-pohjalla, jossa opiskelumateriaalit annetaan.  
  • Vierailijaluennoitsijoiden materiaalit.  

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.

Aikataulu ja paikka

Luento-opetus toteutuu Zoomissa seuraavina päivinä (muutokset mahdollisia): 

  • To 14.9.23 klo 9-12
  • To 21.9.23 klo 9-12
  • To 5.10.23 klo 9-12

Lisätiedot

Pelit ja pelillisyys ohjaustyössä

0,00 

5 op
100 osallistujaa