Perhe- ja perintöoikeus

Kuvaus Opettajat

Hyödyt

Perhe- ja perintöoikeus tulee jokaisella vastaan elämässä, joten on hyvä tietää sen perusteet.

 • Opintojakson suoritettua opiskelija ymmärtää perhe- ja perintöoikeuteen vaikuttavan lainsäädännön ja pystyy soveltamaan sitä käytännössä
 • Opiskelija oppii perhe- ja perintöoikeudelliset käsitteet ja periaatteet
 • Opiskelija oppii avioliiton ja muiden parisuhteiden oikeusvaikutukset parisuhteen aikana ja sen purkauduttua
 • Opiskelija tuntee perimysjärjestyksen sekä muun perintöoikeuteen liittyvän sääntelyn pääpiirteet 
 • Opiskelija tuntee lapsioikeuden keskeisen sääntelyn 

Kohderyhmä

Sinulle, joka

 • haluat varautua työelämän muutoksiin tai kasvattaa omaa asiantuntijuuttasi
 • haluat tutustua uuteen alaan tai erottautua osaamisella
 • elät oppiaksesi – haluat oppia uutta harrastusluonteisesti
 • tavoittelet tutkintoa

Lisäksi:

 • Opintojakso soveltuu esimerkiksi liiketalouden opiskelijoille
 • Opintojakso soveltuu kaikille perhe- ja perintöoikeudesta kiinnostuneille

Koulutus ei edellytä aikaisempia opintoja. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi, osaat:

 • Avioliiton ja muiden parisuhdemuotojen oikeusvaikutukset 
 • Perimysjärjestyksen, pesänselvitys- ja pesänjakomenettelyn 
 • Testamenttiin ja muihin oikeudellisiin asiakirjoihin liittyvän oikeudellisen sääntelyn 
 • Perustiedot lapsioikeudesta 
 • Tunnistaa oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat 

Sisältö

 • Parisuhdeoikeus (sis. avioliitto-oikeus) 
 • Lapsi- ja edunvalvontaoikeus 
 • Perintö- ja testamenttioikeus 

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkko-opetus 
 • Moodle -alustalla annetut tehtävät 
 • Nauhoitetut luennot (katsottavissa milloin vain)

Opiskelumateriaali

 • Opettajan Moodle -alustalla antama materiaali 
 • Voimassa olevat lait 
 • Urpo Kangas: Perhevarallisuusoikeus 
 • Suvianna Hakalehto: Lapsioikeuden perusteet 

Arviointi

Numeerinen arviointi 0-5.

Aikataulu ja paikka

Itsenäisesti omaan tahtiin suoritettava verkkokurssi Moodle-alustalla.

Iina Högström

Part-time Lecturer

School of Business | Business Economics

+358 207 663 665

Perhe- ja perintöoikeus

75,00 

5 op
60 osallistujaa