Perhe- ja perintöoikeus

Tämä opintojakso tarjoaa kattavan yleiskuvan perhevarallisuusoikeudesta sekä avioliiton ja muiden parisuhteiden oikeusvaikutuksista. Opiskelija perehtyy perusteellisesti parisuhteen osapuolten keskinäiseen asemaan sekä parisuhteen aikana että sen purkauduttua. Kurssilla käsitellään myös lasten asemaan liittyvää lainsäädäntöä erotilanteissa.

Lisäksi opintojaksolla perehdytään jäämistöoikeuden järjestelmään. Opiskelija oppii tuntemaan perimysjärjestyksen, pesänselvitys- ja pesänjakomenettelyn sekä testamenttiin liittyvät keskeiset säännökset. Näin opiskelijalle muodostuu kokonaisvaltainen kuva perhe- ja perintöoikeuden keskeisistä osa-alueista.

Selkeys

Hyödyt

 • Opiskelijalle muodostuu kokonaiskuva perhevarallisuusoikeudesta sekä avioliiton ja muiden parisuhteiden oikeusvaikutuksista osapuolten keskinäiseen asemaan parisuhteen aikana ja sen purkauduttua.
 • Opiskelija tuntee myös lasten asemaan liittyvän lainsäädännön erotilanteessa.
 • Opiskelija perehtyy jäämistöoikeuden järjestelmään ja tuntee perimysjärjestyksen, pesänselvitys- ja pesänjakomenettelyn samoin kuin testamenttiin liittyvät säännökset keskeisiltä osiltaan.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Opintojakso on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, edeltäviä opintoja ei tarvita.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

 • Avioliiton ja muiden parisuhdemuotojen oikeusvaikutukset
 • Perimysjärjestyksen, pesänselvitys- ja pesänjakomenettelyn
 • Testamenttiin ja muihin oikeudellisiin asiakirjoihin liittyvän oikeudellisen sääntelyn
 • Perustiedot lapsioikeudesta
 • Tunnistat oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Esseiden kirjoittaminen
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Tiimityöskentely harjoitusten parissa
 • Aikaan sidottu verkkotentti (Moodle)

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Moodlen materiaali
 • Voimassa oleva lainsäädäntö soveltuvin osin: – Urpo Kangas: Perhevarallisuusoikeus (Tritonia e-kirja) uusin painos
 • Hakalehto Suvianna: Lapsioikeuden perusteet (Tritonia e-kirja) uusin painos

Arviointi

 • Numeerinen 0-5
 • 5. Opiskelija hallitsee kiitettävästi kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.Opiskelija osaa soveltaa opittua käytännön tasolla kiitettävästi.
 • 3. Opiskelija hallitsee hyvin kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.Opiskelija osaa soveltaa opittua käytännön tasolla hyvin.
 • 1. Opiskelija hallitsee tyydyttävästi kurssilla käsitellyt aihepiirit sekä teoreettisesti että käytännön tasolla.Opiskelija osaa soveltaa opittua käytännön tasolla. Arvioitava tentti.

Aikataulu ja paikka

 • Syksy 2024, 31.10-31.12.2024
 • 31.10.2024 klo 16.30-20.00
 • 7.11.2024 klo 16.30-20.00
 • 14.11.2024 klo 16.30-20.00
 • 21.11.2024 klo 16.30-20.00
 • 12.12.2024 klo 16.30-20.00

Lisätietoja opintojaksosta

Marika Teirfolk-Naarmala

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

marika.teirfolk-naarmala@vamk.fi | +358 207 663 473

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Perhe- ja perintöoikeus

0,00 

4 op
60 osallistujaa