Perhe- ja perintöoikeus

Perhe- ja perintöoikeus on oikeudenala, joka tulee vastaan jokaisella elämässä. Opintojaksolla opiskelija saa kokonaiskuvan perhe- ja perintöoikeuteen liittyvästä lainsäädännöstä ja pääsee soveltamaan oppimaansa käytännössä tehtävien myötä.

Selkeys

Hyödyt

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät perhe- ja perintöoikeuteen vaikuttavan lainsäädännön ja pystyt soveltamaan sitä käytännössä. Opit tärkeät perhe- ja perintöoikeudelliset käsitteet ja periaatteet. Lisäksi opit muun muassa avioliiton ja muiden parisuhteiden oikeusvaikutukset parisuhteen aikana ja sen purkauduttua. Opintojakson jälkeen tunnet perimysjärjestyksen sekä muun perintöoikeuteen liittyvän sääntelyn pääpiirteet sekä lapsioikeuden keskeisen sääntelyn.

Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

Opintojakso on suunnattu kaikille aiheesta kiinnostuneille, edeltäviä opintoja ei tarvita.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • Avioliiton ja muiden parisuhdemuotojen oikeusvaikutukset
 • Perimysjärjestyksen, pesänselvitys- ja pesänjakomenettelyn
 • Testamenttiin ja muihin oikeudellisiin asiakirjoihin liittyvän oikeudellisen sääntelyn
 • Perustiedot lapsioikeudesta
 • Tunnistat oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Esseiden kirjoittaminen
 • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson voi suorittaa vapaasti oman aikataulun mukaan.
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)
 • Interaktiivinen (simulaatio, pelit)Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)

Arviointi

 • Numeerinen 0-5

Aikataulu ja paikka

 • Itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina 15.4.-15.6.2024 välisenä aikana.

Lisätietoja opintojaksosta:

Iina Lindholm

Puhelin: 0503595777

Sähköposti:

iih@vamk.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Perhe- ja perintöoikeus

0,00 

5 op
60 osallistujaa