PK-yritysten kestävyys- ja vastuullisuus

Kuvaus Opettajat

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutus on MAKSUTON.

Ilmoittautuminen tapahtuu Opintopolun kautta

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja tarvitsee tietoja tilastointia varten. Lomakkeen täyttäminen on edellytys koulutukseen osallistumiselle.

Hyödyt

Kiertotalous, hiilineutraalius ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat muuttamassa bisnesajattelua. Opintojakso tarjoaa yrityksille perustiedot ajankohtaisista kestävyyden ja vastuullisuuden konsepteista ja niiden hyödyntämisestä tämän päivän liiketoiminnassa.

Kohderyhmä

 • PK-yrityksissä työskentelevät (erityisesti teollisuusala)
 • Kaupan alalla työskentelevät
 • Julkisella sektorilla työskentelevät
 • Opetusalalla työskentelevät

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja tarvitsee tietoja tilastointia varten. Lomakkeen täyttäminen on edellytys koulutukseen osallistumiselle.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettua, opiskelija:

 • Tuntee hiilineutraaliuden sekä hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskennan perusteet
 • Tuntee vastuullisuusraportoinnin periaatteet
 • Tuntee kiertotalouden liiketoimintamallit sekä kestävän kehityksen osa-alueet

Sisältö

 • Hiilineutraaliuden perusteet
 • Hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskenta, laskentaesimerkit, vähähiilitiekartat
 • Kiertotalouden perusteet ja liiketoimintamallit
 • Vastuullisuusraportointi
 • Agenda2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkko-opetus (etäluennot ja tallenteet) + mahdollisuus ajasta ja paikasta riippumattomaan suoritukseen
 • Soveltava oppimistehtävä (kytkös osallistujan työtehtäviin)

Opintojakson etäopetus toteutetaan 3.4.-31.5.2023 välisenä aikana. Tämän jälkeen opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumattomasta 31.12.2023 asti.

Opiskelumateriaali

Opintojakson materiaalit jaetaan yhteisellä Moodle-alustalla annetussa aikataulussa.

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty.

Aikataulu ja paikka

Opintojaksolla on 9 etäluentoa 3.4.-31.5. välisenä aikana:

Aikataulu pksektorindigijakestavyys

PK-yritysten kestävyys- ja vastuullisuus

3 op
60 osallistujaa