Potilas- ja asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisoituessa

Kuvaus Opettajat

HUOM! Tämä opintojakso on ilmainen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalle. Työntekijä voi käydä opintojakson osana työtehtäviään ilman, että työntekijälle itselleen tai työnantajalle tulee asiasta kustannuksia, mikäli työntekijä ja työnantaja sopivat opintojakson suorittamisesta. Mikäli olet sopinut opintojakson suorittamisesta työnantajasi kanssa, ole yhteydessä avoin@vamk.fi.

Hyödyt

 • Opintojakson avulla pääset laajentamaan osaamistasi ja ymmärrystäsi potilas- ja asiakasturvallisuudesta
 • Opintojaksolla saat lisäymmärrystä potilas- ja asiakasturvallisuuden merkityksestä digitalisoituvassa ympäristössä

Kohderyhmä

Sinulle, joka

 • haluat varautua työelämän muutoksiin tai kasvattaa omaa asiantuntijuuttasi
 • haluat tutustua uuteen alaan tai erottautua osaamisella
 • elät oppiaksesi – haluat oppia uutta harrastusluonteisesti
 • tavoittelet tutkintoa

Lisäksi:

 • Sosiaali- ja terveysalan AMK ja YAMK -opiskelijat
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla toimivat ammattilaiset

HUOM! Opintojaksolle osallistujilta edellytetään aiempaa tietämystä potilas- ja asiakasturvallisuudesta.

Opintojakson suoritettuasi

 • Osaat kuvailla potilaan ja asiakkaan turvallisuutta koskevia työn ehtoja sekä haasteita sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta-alueilla
 • Tiedät Suomen lainsäädännön ja suositukset, jotka koskevat potilas- ja asiakasturvallisuutta
 • Tiedät, kuinka digitaaliset järjestelmät vaikuttavat potilas- ja asiakasturvallisuuteen sekä osaat ennakoida riskejä raportoinnin ja seurannan avulla
 • Osaat kuvailla, mitä mahdollisuuksia ja haasteita potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen tarvitaan digitaalisia palveluita käytettäessä
 • Tiedät, mitä turvallisuuskulttuuri tarkoittaa potilas- ja asiakasturvallisuuden digitalisoituessa
 • Tiedät, kuinka eettiset näkökulmat vaikuttavat potilas- ja asiakasturvallisuuteen digitalisoituvassa ympäristössä

Sisältö

 • Opintojakso pitää sisällään ajankohtaisen osaamisen sekä tulevaisuuden vision potilas- ja asiakasturvallisuudesta
 • Opintojaksolla käsitellään hyvinvointiteknologian työkaluja, jotka tukevat potilas- ja asiakasturvallisuutta

Opetusmuoto- ja menetelmät

Opintojakso toteutetaan itsenäisenä opiskeluna verkko-oppimisympäristö Moodlessa. Opintojakso etenee kahden viikon sykleissä siten, että opiskelija suorittaa itsenäisesti kahden viikon aikana kunkin jakson tehtävät ja siirtyy seuraavaan.

Opiskelumateriaali

 • Moodlessa oleva materiaali
 • Lyhyet verkkoluennot (videotallenteet)
 • Aktiivinen osallistuminen Moodlen keskustelualustalla
 • Kirjalliset harjoitukset

Arviointi

Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Opintojakson arviointi koostuu kahdesta kirjallisesta työstä ja moodle-tentistä (10 monivalintakysymystä, vastaukset näet heti tenttiä tehdessäsi). Valmiit osiot arvioidaan, mutta esim. aktiivisella osallistumisella keskustelualueella voi vaikuttaa arvosanaan nostavasti.

Aikataulu ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Opinnot on suunniteltu yhteistyössä Yrkeshösskola Novian, Åbo Academin, Turun yliopiston sekä Vaasan sairaanhoitopiirin Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen kanssa.

Potilas- ja asiakasturvallisuus sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisoituessa

45,00 

3 op
60 osallistujaa