Rikosoikeus

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy rikosoikeuden keskeisiin käsitteisiin ja periaatteisiin. Opintojaksolla perehdytään rikosprosessin kulkuun esitutkinnasta syyteharkintaan ja syyteen käsittelyyn käräjäoikeudessa. Opiskelija seuraa rikosasioiden istuntokäsittelyä käräjä- tai hovioikeudessa ja osaa analysoida sitä. Lisäksi opiskelija tuntee rikosoikeuden vastuuperiaatteet ja rikosten eri lajeja.

Selkeys

Hyödyt

 • Opiskelija ymmärtää rikosprosessin ja tuntee eri vaiheet.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Kuvaus

Sisältö

 • Luennot
 • Projektityö
 • Harjoitukset
 • Esitykset
 • Oikeudenkäynnin seuraaminen
 • Itsenäinen opiskelu

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Esseiden kirjoittaminen
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Fyysiset vierailut esim. yrityksiin tai instituutioihin
 • Aikaan sidottu verkkotentti (Moodle)

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset
 • Moodlen materiaali
 • Voimassa oleva lainsäädäntö
 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Frände, Dan: Yleinen rikosoikeus (uusin painos)
 • Jussi, Tapani ja Tolvanen, Matti: Rikosoikeuden yleinen osa : vastuuoppi (Tritonian e-kirja) uusin painos

Arviointi

 • Numeerinen 0-5
 • 5 Opiskelija hallitsee kiitettävästi rikosoikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on selkeä ja hahmottunut kokonaiskuva rikosprosessin kulusta ja esitutkinnasta syyteharkintaan ja syytteen käsittelyyn käräjäoikeudessa.
 • 3 Opiskelija hallitsee hyvin rikosoikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on selkeä kokonaiskuva rikosprosessin kulusta ja esitutkinnasta syyteharkintaan ja syytteen käsittelyyn käräjäoikeudessa.
 • 1 Opiskelija hallitsee tyydyttävästi rikosoikeuden keskeiset käsitteet ja periaatteet. Opiskelijalla on tyydyttävä kokonaiskuva rikosprosessin kulusta ja esitutkinnasta syyteharkintaan ja syytteen käsittelyyn käräjäoikeudessa.
 • Hyväksytysti suoritettu raportti oikeudenkäynnin seuraamisesta.
 • Arvioitava tentti.

Aikataulu ja paikka

 • Tarkempi aikataulu tulee kun lukujärjestykset valmistuvat.

Lisätietoja opintojaksosta

 

Marika Teirfolk-Naarmala

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

marika.teirfolk-naarmala@vamk.fi | +358 207 663 473

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Rikosoikeus

0,00 

4 op