Robottijärjestelmän toteutus

Hanki vahva osaaminen teollisuusrobotisoinnissa ja avaa ovet tulevaisuuden innovaatioille! Opintojakson suoritettuasi sinulla on kattava osaaminen robotisointiprojekteissa teollisuustuotannon kontekstissa. Osaat suunnitella ja toteuttaa tehokkaita robotisointiprojekteja, jotka vastaavat teollisuustuotannon tarpeisiin. Lisäksi sinulla on perustiedot uusista tuotantoteknologioista ja modernista robotiikasta, mikä mahdollistaa niiden saumattoman integroinnin liiketoimintaan. Ymmärrät myös automaatiojärjestelmän kehitysprojektin eri vaiheet ja vaatimukset, jotta voit saavuttaa parhaan lopputuloksen. Tämä osaaminen avaa sinulle laajat mahdollisuudet toimia teollisuuden robotisoinnin parissa ja olla osa tulevaisuuden innovatiivisia projekteja. Kurssi sopii erinomaisesti sinulle, joka olet suorittanut alemman tekniikan alan AMK-koulutuksen ja haluat syventää tietämystäsi robotiikan alalla!

Selkeys

Hyödyt

Opit tuntemaan teollisuusrobotisoinnin perusteet ja ymmärrät, mitä robotisointi vaatii ja mahdollistaa. Tämä antaa sinulle vankan pohjan robotisointiprojektien hallintaan ja toteuttamiseen. Osaat suunnitella ja toteuttaa robotisointiprojekteja, jotka liittyvät teollisuustuotantoon. Opintojakso antaa sinulle taidot ja tiedot menestyä robotiikkaan liittyvissä tehtävissä ja edistää urakehitystäsi teollisuuden alalla.

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

Olet suorittanut alemman tekniikan alan AMK-koulutuksen. Kurssi tarjoaa jatkokoulutusmahdollisuuden ja syventää tietämystä robotiikan alalla. Se täydentää aiemmin hankittua teknistä osaamista ja antaa konkreettisia taitoja teollisuusrobotisoinnin projekteihin. Kurssi sopii henkilöille, jotka ovat innostuneita robotiikasta ja haluavat oppia lisää alan käytännön toteutuksesta.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi sinulla on vahva osaaminen robotisointiprojekteissa teollisuustuotannon kontekstissa. Osaat suunnitella ja toteuttaa robotisointiprojekteja, jotka tukevat teollisuustuotannon tarpeita. Lisäksi sinulla on perustiedot uusista tuotantoteknologioista ja modernista robotiikasta, mikä mahdollistaa niiden tehokkaan integroinnin liiketoimintaan. Ymmärrät myös automaatiojärjestelmän kehitysprojektin eri vaiheet ja vaatimukset, jotta voit saavuttaa parhaan lopputuloksen.

  • Opintojakso toteutetaan suunnitteluprojektina.
  • Suunnittelun yksityiskohtia ovat mekaaniset rakenteet, komponentit, toimilaitteet, turvallisuus, anturointi ja ohjaustekniikka.
  • Suunnittelussa pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon valmistajien komponenttikirjastoja ja simulointiohjelmistoja.
  • Lopputuloksena esitetään raportti missä työ kuvataan vaihe vaiheelta saavutettuine tuloksineen.

Opintojakso on YAM-tasoinen. Edeltävänä osaamisena toivomme, että sinulla on hallussa esimerkiksi Teollisuusrobottien käyttö ja ohjelmointi tai robotiikan perusteet.

Opetusmuoto- ja menetelmät

  • Verkko-opetus ja simulaattorilla tehtävät harjoitustyöt

Opiskelumateriaali

  • Erikseen jaettava materiaali.
  • Projektiin liittyvä tiedonhaku ja robottivalmistajien dokumentit.

Arviointi

  • Hyväksytty / Hylätty
  • Arviointi perustuu palautettuihin tehtäviin.

Aikataulu ja paikka

  • Arki-iltaisin 16.30-19.45. aikataulu tarkentuu lähempänä toteutusta.

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Robottijärjestelmän toteutus

0,00 

5 op
20 osallistujaa