Simulointi ja etäohjelmointi

Haluatko oppia luomaan ja ohjelmoimaan robottisoluja 3D-ympäristössä? Liity mukaan robotiikan opintojaksolle, jossa saat käytännön taitoja ja osaamista robotiikan maailmassa. Saat käytännön kokemusta, miten hallitset teollisuusrobotiikan kehityksessä käytettävät simulointimenetelmät ja etäohjelmoinnin työkalut. Saat ymmärryksen ohjelmoinnin perusteista ja robottien ohjelmoinnin simuloinnista sekä opit soveltamaan oppimiasi taitoja käytännön työtehtävissäsi. Lisäksi saat käsityksen automaattisen kokoonpanon vaatimuksista ja mahdollisuuksista, avaten uusia näkökulmia työskentelyysi. Liity mukaan robotiikan jännittävään maailmaan!

Selkeys

Hyödyt

Osaat luoda 3D-ympäristöön robotisoidun tuotantosolun, sekä ohjelmoida ja simuloida sen avulla oikeaa robottia. Osaat soveltaa taitoja työtehtävissäsi. Lisäksi saat käsityksen automaattisen kokoonpanon vaatimuksista ja mahdollisuuksista.

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

Olet suorittanut alemman amk-koulutuksen tekniikan alalta. Olet kiinnostunut oppimaan lisää robotiikasta ja haluat saada tietoa ja taitoja, joita pääset soveltamaan oman alasi työtehtävissä. Edellytysehtona opintojaksolle osallistumiselle on robotiikan perusteiden osaaminen.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasti hallitset teollisuusrobotiikan kehityksessä käytettävät simulointimenetelmät ja etäohjelmoinnin työkalut. 

 • Robottisolujen etäohjelmointiympäristöt, simulointi
 • Simuloinnin perusteet suunnittelun apuvälineenä
 • Etäohjelmoinnin vaiheet ja käyttö
 • Simulointimallin kalibrointi
 • Automaattinen kokoonpano yleisesti
 • VR- ja AR-järjestelmät simuloinnin ja etäohjelmoinnin tukena

Opetusmuoto- ja menetelmät

Verkko-opetus ja simulaattorilla tehtävät harjoitustyöt 

Opiskelumateriaali

 • Erikseen jaettava opetusmateriaali.
 • Robottien ja ohjelmistojen käyttöohjeet, RobotStudio 
 • Teollisuuden robotiikka-kirja, nid 288 s, ISBN 978-951-97329-6-1 

Arviointi

Hyväksytty / Hylätty 

Aikataulu ja paikka

Perjantaisin klo 12:30-16:15 Zoomissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

 • 27.10.2023 12.30 – 16.15
 • 03.11.2023 12.30 – 16.15
 • 10.11.2023 12.30 – 16.15
 • 17.11.2023 12.30 – 16.15
 • 24.11.2023 12.30 – 16.15
 • 01.12.2023 12.30 – 16.15

Simulointi ja etäohjelmointi

0,00 

5 op
20 osallistujaa