Sosiaali- ja terveysalan strategiset lähtökohdat

Tervetuloa kurssille, jossa tutkimme sosiaali- ja terveysalan strategisia lähtökohtia. Tämä kurssi tarjoaa kattavan yleiskuvan alasta ja sen tärkeimmistä osatekijöistä. Se auttaa sinua ymmärtämään, miten sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmät toimivat, millaisia tavoitteita niillä on ja miten niitä ohjataan. Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään tutustutaan kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta. Opit strategisen ajattelun ja strategiatyöskentelyn perusteet.

Selkeys

Hyödyt

 • Sosiaali- ja terveydenhuolto on muun muassa väestön ikääntymisen, taloudellisen resurssien niukkuuden, digitalisaation ja työvoimapulan vuoksi suurten haasteiden edessä. Kurssilla käsitellään sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää kokonaisuutena, tutustutaan siihen miten järjestelmä on rakentunut, mitkä ovat sen vahvuudet ja kehittämiskohteet. Järjestelmän haasteet vaativat uusia ja innovatiivisia lähestysmistapoja, Julkisrahoitteisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa kyse on sosiaali- ja terveyspolitiikasta, myös sen ymmärrys on tärkeää.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Opintojakso on YAMK-tasoinen, suunnattu sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinnon suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja sosionomeille.

Voit ilmoittautua tälle opintojaksolle avoimessa AMK:ssa suoraan tältä tuotekortilta.

Jos haluat suorittaa 30 opintopisteen Sote-alan esihenkilötyön osaamiskokonaisuuden,

 ilmoittaudu tästä linkistä.

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan henkilö osaa

 • kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon poliittis-hallinnollisen järjestelmän ja hyvinvointialueiden ohjauksen ja organisoinnin sen osana
 • kuvata keskeiset kansainväliset ja kansalliset sosiaali- ja terveyspoliittiset tavoitteet ja ohjelmat ja soveltaa niitä hyvinvointipalvelujen johtamisen kontekstiin
 • kuvata strategiaytyön vaiheet ja prosessit sekä toimia asiakaslähtöisesti palvelujen tuottamisen eri prosesseissa
 • kuvata sosiaali- ja terveydenhuollon hallintojärjestelmät, hallitsee alaa ohjaavan lainsäädännön keskeisen sisällön erityisesti oman työn näkökulmasta ja soveltaa sitä ammatillisessa toiminnassaan
 • julkishallinnon keskeiset hallintomenettelyt ja hyvän hallinnon periaatteet

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Hypridiopetus
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Esseiden kirjoittaminen

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)

Arviointi

 • numeerinen 0-5
 • Arvosana koostuu läsnäopetuksen (hybridinä) ennakkotehtävistä sekä kahdesta itsenäisestä kirjallisesta tehtävästä.

Aikataulu ja paikka

 • Lähiopetuskertoja (2-4h kerrallaan) 1-3 krt kuukaudessa syys-joulukuu myös lauantaisin.
 • Lähiopetuksen opetuspaikka: VAMK, Wolffintie 30, Vaasa
 • 31.08.2024 12.30 – 15.00
 • 12.09.2024 13.30 – 16.00
 • 13.09.2024 12.30 – 15.00
 • 14.09.2024 12.30 – 15.00
 • 05.10.2024 09.00 – 12.30
 • 07.11.2024 09.00 – 11.45
 • 16.11.2024 12.30 – 15.00
 • 12.12.2024 12.30 – 16.00

Lisätietoa opintojaksosta

Riku Niemistö

Yliopettaja

Sosiaali- ja terveysala | Sosiaaliala

riku.niemisto@vamk.fi | +358 207 663 396

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Sosiaali- ja terveysalan strategiset lähtökohdat

0,00 

5 op