Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen

Tiedonhallinta tarkoittaa tiedon keräämistä, organisointia ja tallentamista siten, että tieto saadaan tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti käyttöön. Tiedonhallinnassa pohditaan tiedon omistajuutta ja tiedon käytön vastuita. Tiedon saatavuus ja luovuttaminen kuuluvat tiedonhallintaan, samoin kysymykset tietoturvasta ja tietosuojasta. Sähköisten tiedonhallintapalvelujen kehittämisen tavoitteena on mahdollistaa asiakas- ja potilastietojen tehokas hallinta, tietojen ajantasainen saatavuus, yhteiskäyttö sekä sähköinen arkistointi. Ammattilaisen pitää osata varmistaa, että tieto on saatavilla eri palveluympäristöissä.

Selkeys

Hyödyt

Tiedonhallinnan osaamisesi kasvaa lähiopetuksessa. Pääset kuulemaan lähiopetuksessa alan asiantuntijoita.

Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan työntekijät ja asiantuntijat, sekä alalla työskentelevät. AMK- tai opistotason opintojen jälkeen. Koulutus on osa erikoistumiskoulutusta, sen voi tehdä sellaisenaan tai osana laajempaa 30 op kokonaisuutta.

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • nimetä ja selittää sähköisten järjestelmien yhteen toimivuuden perusteet
 • kuvailla ja tunnistaa tiedon liikkuminen sähköisissä tietojärjestelmissä
 • kuvailla ja selittää sosiaali- ja terveydenhuollon sähköinen kirjaaminen periaatteet ja menetelmät
 • toimia sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan liittyvien lainsäädännön erityspiirteiden mukaisesti
 • arvioida tietolähteitä luotettavin menetelmin
 • nimetä tiedonhallinnan ohjauksen ja yhteistyön erityisperusteet ja menetelmät soveltaa tietosuojan ja tietoturvan erityispiirteitä sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Hypridiopetus
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Vertaisoppiminen verkko-opetuksessa
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Tiimityöskentely harjoitusten parissa
 • Joustava verkkotentti (Moodle, EXAM)

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)

Arviointi

 • Numeerinen 0-5

Aikataulu ja paikka

 • Lähiopetus verkossa 27.8.24 klo 8.30-11.30 1.10.24 klo 8.30-11.30

Lisätietoja opintojaksosta

Sanna Saikkonen

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

sanna.saikkonen@vamk.fi | +358 207 663 303

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä (30 op) -erikoistumiskoulutus

Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen (2 op) kuuluu Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä (30 op) -erikoistumiskoulutukseen. Mikäli olet kiinnostunut koko kokonaisuuden suorittamisesta, ota yhteys Lapin AMK:n tai Laureaan.

30 op:n erikoistumiskoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset sekä muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla. Opiskelijavalinta vaatii korkeakoulututkinnon. Koulutukseen voidaan valita myös aiemman opistotason tutkinnon suorittanut.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen

100,00 

2 op