Sosiaalinen vahvistaminen

Kuvaus Opettajat

Näkökulmia ohjaus- ja kasvatustyöhön sosiaalisen vahvistamisen sekä osallisuuden kautta!

 

Hyödyt

 • Osaat määritellä sosiaalisen vahvistamisen käsitteen ja sisällön
 • Saat erilaisia näkökulmia ja välineitä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen
 • Saat erilaisia näkökulmia osallisuuden, yhteisöllisyyden ja elämänhallinnan parantamiseen

Kohderyhmä

Sinulle, joka

 • haluat varautua työelämän muutoksiin tai kasvattaa omaa asiantuntijuuttasi
 • haluat tutustua uuteen alaan tai erottautua osaamisella
 • elät oppiaksesi – haluat oppia uutta harrastusluonteisesti
 • tavoittelet tutkintoa

Lisäksi:

 • Nuoriso-, kasvatus- ja sosiaalialalla työskentelevät tai alalle suuntaavat
 • Opintojakso sopii nuorten kohtaamisesta sekä ohjaus ja kasvatustyöstä kiinnostuneille

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • Määritellä sosiaalisen vahvistamisen käsitteen ja tavoitteet
 • Vahvistaa osaamistasi nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä työssä
 • Sijoittaa sosiaalisen vahvistamisen ytimeen kuuluvia tekijöitä käytäntöön

Sisältö

 • Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminnan lähtökohdat
 • Sosiaalisen vahvistamisen perusperiaatteet, tavoitteet ja ydin
 • Itsetuntemus, sosiaalinen toimintakyky ja arjenhallinta
 • Yhteisöllisyys ja osallisuus osana nuorten syrjäytymisen ehkäisyä

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Itsenäinen opiskelu omassa aikataulussa
 • Annetut kirjalliset oppimistehtävät

Opiskelumateriaali

 • Opintojakson materiaalit jaetaan yhteisellä Moodle-alustalla
 • Videoluennot ja kirjalliset materiaalit

Arviointi

Hyväksytty/Hylätty. Arviointimenetelminä oppimistehtävän osat.

Aikataulu ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu verkko-oppimisympäristö Moodlessa 15.5.-15.6.2023 välisenä aikana.

Sosiaalinen vahvistaminen

45,00 

3 op
60 osallistujaa