Strateginen viestintä

Opintojaksolla tutustutaan strategisen viestinnän osa-alueisiin: viestinnän johtamisen käsitteet, maineenhallinta, organisaation identiteetin ja kulttuurin rakentaminen viestinnällä, kriisiviestintä, vastuullisuusviestintä, sidosryhmäviestintä, muutosviestintä sekä viestinnän johtamisen keskeiset eettiset periaatteet.

Opit soveltamaan teoreettista tietoa käytäntöön pienimuotoisissa kehittämistehtävissä ja tunnistamaan viestinnän johtamiseen liittyvät eettiset kysymykset. Tämä antaa sinulle vankan pohjan viestinnän johtamisessa ja auttaa sinua ymmärtämään viestinnän roolin organisaation menestyksessä.

Selkeys

Hyödyt

 • Opit soveltamaan teoreettista tietoa käytäntöön pienimuotoisissa kehittämistehtävissä ja tunnistamaan viestinnän johtamiseen liittyvät eettiset kysymykset.
 • Tämä antaa sinulle vankan pohjan viestinnän johtamisessa ja auttaa sinua ymmärtämään viestinnän roolin organisaation menestyksessä.

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Opintojakso on suunnattu perusopinnot jo suorittaneelle opiskelijalle (mieluiten 3. tai 4. opintovuosi) tai täydennyskoulutuksena jo työelämässä oleville.

Kuvaus

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi:

 • Tunnet viestinnän johtamisen peruskäsitteet ja teoreettiset lähtökohdat
 • Ymmärrät erityisesti mainetyön, sidosryhmäviestinnän, kriisiviestinnän ja vaikuttamisviestinnän prosessien merkityksen osana organisaation toimintaa
 • Pystyt soveltamaan viestinnän johtamisen keskeistä teoreettista tietoa pienimuotoisissa kehittämistehtävissä
 • Tunnistat viestinnän johtamiseen liittyvät keskeiset eettiset kysymykset ja ongelmat

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Esseiden kirjoittaminen
 • Aikaan sidottu verkkotentti (Moodle)
 • Joustava verkkotentti (Moodle, EXAM)
 • Suoritus: Luennot (4), tentti ja yksilötyönä tehtävä essee

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)

Arviointi

 • Hyväksytty / Hylätty
 • Luennoilla ryhmissä tehtävät pohdintatehtävät suoritettu (luentoaktiivisuus). Tentti luennoitsijan osoittamista materiaaleista. Essee (3-4 sivua), jossa yhdistetty kurssikirjallisuutta ja omaa pohdintaa.

Aikataulu ja paikka

 • Luennot 10.6., 11.6., 17.6. ja 18.6 klo 14.00-18.00
  arkipäivisin
 • Tentti 25.6.
 • Esseen palautus 26.6.

Lisätietoja opintojaksosta

 • Opettaja: Eeva Kiiskinen, seniorikonsultti, PhD (tuotantotalous), Gofore
 • eeva.kiiskinen@gmail.com

Strateginen viestintä

0,00 

3 op