Suru

Syvennä ymmärrystäsi surusta ja sen vaikutuksista ihmisten elämään! Suru-opintojaksomme tarjoaa ymmärrystä ja keinoja auttaa ihmisiä erilaisten kriisien keskellä. Kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan opiskelijat sekä ammattilaiset, mutta opintojakso sopii kaikille kiinnostuneille. Opiskelet verkossa itsenäisesti viikkotehtävien avulla. Kurssin aiheina ovat elämänkaaren kriisit, kuten työttömyys ja ero, sekä kuoleman ja menetyksen kohtaaminen. Arviointi perustuu viikkotehtäviin. Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu Moodlessa.

Selkeys

Hyödyt

Opiskelemalla kanssamme opit ymmärtämään, kuinka elämänkaaren ja tapahtumien kriisit vaikuttavat ihmisen elämään ja minkälaisia keinoja on auttaa heitä näissä tilanteissa.

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille.
Ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat kriisin keskellä olevia ihmisiä.
Koulutus sopii yleisesti aiheesta kiinnostuneille henkilöille.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi sinulla on kyky hahmottaa elämänkaaren ja elämäntapahtumien kriisien merkitys. Saat myös erilaisia näkökulmia suruun tunteena. Pystyt soveltamaan opintojakson aikana saamiasi tietoja käytännön työssäsi, kun kohtaat ihmisiä, jotka ovat kriisin keskellä. Lisäksi ymmärrät, millaisia keinoja on auttaa ihmisiä kriisitilanteissa.

  • Suru elämänkaaren kriisit
  • Elämäntapahtumien tuottamat kriisit (työttömyys & ero)
  • Kuolema, läheisen kokema kuolema, läheisen kuolema (aikuisen ja lapsen sekä nuoren kokemana)
  • Vertaistuki

Opetusmuoto- ja menetelmät

  • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä ja verkkomateriaalin perehtyminen 
  • Viikkotehtävät 

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali verkko-oppimisympäristössä.  

Arviointi

Numeerinen arviointi (0-5). Arvosana perustuu viikkotehtävien numeeriseen keskiarvoon. 

Arviointikriteerit 

1 Pohdinta yksipuolista. Tehtävänanto toteutettu puutteellisesti. 

3 Opiskelija osaa pohtia aihetta yhdestä näkökulmasta. Tehtävänanto huomioitu. 

5 Opiskelija osaa pohtia annettuja aiheita monipuolisesti. Palautetut työt tehtävänannon mukaisia. 

Aikataulu ja paikka

Ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Suru

0,00 

3 op
100 osallistujaa