Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen

Kehitä viestintätaitojasi korkeakoulu-opinnoilla! Ilmoittaudu mukaan Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen -opintojaksolle, jonka aikana saat harjoitusta ja vinkkejä viestintäosaamisesi kehittämiseen. Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä viestijöinä, erityisesti liiketalouden opiskelijoille ja niille, jotka harkitsevat viestinnän opintojen aloittamista. Opit tuottamaan työelämän dokumentteja, ymmärtämään viestinnän merkityksen yhteisön toiminnassa ja hyödyntämään nykyaikaisia kielenhuollon välineitä. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa yhteisöviestinnän tehtävät ja kanavat, esiintymis- ja tekstitaidot sekä tekstianalyysi. Kurssi toteutetaan etäopetuksena ryhmätöiden, verkkotehtävien ja presentaatioharjoitusten avulla. Liity mukaan ja kehitä viestintätaitojasi!

Selkeys

Hyödyt

 • Sisäistät tavoitteellisen viestinnän merkityksen ja pystyt tuottamaan sisällöltään, muodoltaan, tyyliltään ja kieleltään tarkoituksenmukaisia työelämän dokumentteja.
 • Osallistut keskusteluun, argumentoit sekä annat palautetta.
 • Opit korkeakoulutasoista kirjallista tuottamista lähdeviitetekniikkaa käyttäen.

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

 • Olet kiinnostunut viestinnästä
Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • Tunnistaa omien taitojen vahvuudet ja kehityskohteet
 • Tunnistaa erilaisia viestintätyylejä
 • Osaa muotoilla sanoman tarkoituksenmukaisella tavalla
 • Hallitsee korkeakoulukirjoittamisen perusteet
 • Tuntee yhteisöviestinnän tehtävät

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Tiimityöskentely harjoitusten yhteydessä
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Henkilökohtaiset harjoitukset

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos

Arviointi

 • Numeerinen 0-5
 • Kaikki opintojakson tehtävät on suoritettava hyväksytysti. Arviointi tapahtuu oppimispäiväkirjan perusteella (täyttääkö tehtävänannon, onko teksti sujuvaa, onko kurssikirjaa käytetty ja lähdeviitetekniikka hallussa).
 • Mikäli se ei täytä minimivaatimuksia, annetaan sille uusintamahdollisuus eli uusi palautuspäivä.
 • Muilla palautettavilla tehtävillä voi olla positiivista tai negatiivista vaikutusta arvosanaan.

Aikataulu ja paikka

 • 10.10.2024 16.30 – 19.00
 • 17.10.2024 16.30 – 18.00
 • 31.10.2024 16.30 – 18.00
 • 07.11.2024 16.30 – 18.00
 • 14.11.2024 16.30 – 18.00
 • 21.11.2024 16.30 – 18.00
 • 28.11.2024 16.30 – 18.00
 • 05.12.2024 16.30 – 18.00
 • 12.12.2024 16.30 – 19.00

Lisätietoja opintojaksosta

 

Pia Liedes

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

pia.liedes@vamk.fi | +358 207 663 502

Opiskelijoita lisätään noin kerran viikossa toteutukselle.

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen

0,00 

4 op
30 osallistujaa