Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen

Kehitä viestintätaitojasi korkeakoulu-opinnoilla! Ilmoittaudu mukaan Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen -opintojaksolle, jonka aikana saat harjoitusta ja vinkkejä viestintäosaamisesi kehittämiseen. Opintojakso sopii kaikille, jotka haluavat kehittyä viestijöinä, erityisesti liiketalouden opiskelijoille ja niille, jotka harkitsevat viestinnän opintojen aloittamista. Opit tuottamaan työelämän dokumentteja, ymmärtämään viestinnän merkityksen yhteisön toiminnassa ja hyödyntämään nykyaikaisia kielenhuollon välineitä. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa yhteisöviestinnän tehtävät ja kanavat, esiintymis- ja tekstitaidot sekä tekstianalyysi. Kurssi toteutetaan etäopetuksena ryhmätöiden, verkkotehtävien ja presentaatioharjoitusten avulla. Liity mukaan ja kehitä viestintätaitojasi!

Selkeys

Hyödyt

Opiskelemalla kanssamme saat arvokasta harjoitusta sekä vinkkejä suullisiin ja kirjallisiin viestintätaitoihin korkeakoulu-opinnoissa.

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

Olet kiinnostunut kehittämään viestintätaitojasi, opiskelet liiketaloutta tai pohdit viestinnän opintojen aloittamista.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojen aikana opit tuottamaan työelämän dokumentteja, jotka ovat sisällöltään, muodoltaan, tyyliltään ja kieleltään tarkoituksenmukaisia. Opit myös ymmärtämään ulkoisen ja sisäisen viestinnän merkityksen yhteisön toiminnassa. Lisäksi opit noudattamaan VAMKin kirjoitusohjeita ja hyödyntämään nykyaikaisia kielenhuollon välineitä.

 • Yhteisöviestinnän tehtävät ja kanavat
 • korkeakouluopiskelijan esiintymis- ja tekstitaidot
 • tekstianalyysi

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Etäopetus
 • ryhmätyöt
 • verkkotehtävät
 • presentaatioharjoitukset

Opiskelumateriaali

 • Kortetjärvi-Nurmi,S. & Murtola, K. 2016. Areena. Yritysviestinnän käsikirja. Edita

Arviointi

Numeerinen arviointi. Suoritetut harjoitustehtävät ja oppimispäiväkirja.

Aikataulu ja paikka

Verkko-opetusta aikataulun mukaisesti. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 • 18.10.2023 16.00 – 18.30
 • 09.11.2023 16.00 – 17.45
 • 16.11.2023 16.00 – 17.45
 • 23.11.2023 16.00 – 17.45
 • 30.11.2023 16.00 – 17.45
 • 07.12.2023 16.00 – 17.45

 

Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen

0,00 

4 op
30 osallistujaa