Insinöörifysiikka 1

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija mekaniikan keskeisiin käsitteisiin lyhyiden opetusvideoiden ja automaattisesti tarkistuvien verkkotehtävien muodossa. Opintojakson voi suorittaa täysin itsenäisesti.

Selkeys

Hyödyt

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet jatkaa Insinöörifysiikka 2 -kurssille.
 • Opiskelija saa hyvät työkalut mekaniikan sovellusten ymmärtämiseen. Tätä ymmärrystä tarvitaan esimerkiksi erilaisten moottoreiden ja laitteiden suunnittelussa.
 • Opiskelija ymmärtää myös empiirisen luonnontieteen luonteen ja sen, että huolellisesti suunnitelluista mittauksista saadaan aineistoa, jonka avulla voidaan tehdä perusteltuja päätöksiä.

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

 • Opintojakso on suunnattu toisen asteen opiskelijoille, jotka haluavat edetä ammattikorkeakouluopintoihin Väylä-opintojen kautta.
 • Opintojakso soveltuu myös muille insinöörifysiikasta kiinnostuneille.

Kuvaus

Sisältö

 •  Kurssin sisältö koostuu pääasiassa etenevän liikkeen ja pyörimisliikkeen sekä näihin liittyvien voimien ja suureiden tarkastelusta. Kurssilla käsitellään myös kappaleen värähdysliikettä.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Tallenteina katsottavat opetusvideot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät

Opiskelumateriaali

 • Multimedia (video, podcast)
 • Materiaali löytyy kurssin alkaessa Moodle-sivulta.
 • Kurssimateriaali koostuu pääasiassa kahdesta elementistä: Opetusvideot, joita katsomalla opiskelija tutustuu opetettavaan asiaan sekä automaattisesti tarkistuvat verkkotehtävät, joissa menestyminen määrittää kurssiarvosanan.

Arviointi

 • Numeerinen 0-5

Aikataulu ja paikka

 • Itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina 1.10.2024 lähtien.

Lisätietoja opintojaksosta:

Onni Pyhälahti

Lehtori

Tekniikka | Konetekniikka

onni.pyhalahti@vamk.fi | +358 207 663 407

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Insinöörifysiikka 1

0,00 

5 op