Motivaationa muutos- tulevaisuuden työelämätaidot

Selkeys

Hyödyt

 • Lisääntyneen itsetuntemuksen johdosta mahdollisuutesi työnhakijana kilpailuilla aloilla paranevat. Kun tunnistat omat pehmeät taitosi ja voit hyödyntää niitä matkallasi kohti tavoitetyötäsi.
 • Jos jatkat brändäyksen ja asiakaslähtöisyyden opintokokonaisuuteen, saat lähtökohdat arvojesi näköisen brändin luomiseen.
 • Digitaalisen opintokokonaisuuden alussa kartoitat omat digitaitosi. Tiedostat ajankohtaisimmat digitaidot ja niiden merkityksen työelämässä.
Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

 • Koulutus on suunnattu ensisijaisesti ylitarjonta-aloilla työskenteleville (Tekstiili-, vaatetus- ja muotiala, luovat alat, kirjastoala, taloushallinto, toimistotyö ja yleissihteerit kaikilla aloilla, graafiset alat ja tehtävät erityisesti mainonnan ja markkinoinnin toimialalla)
 • Työvoiman ulkopuolella olevat (perhevapaa, osatyökykyinen, eläkeläinen, maahanmuuttaja)

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi osaat tunnistaa omat pehmeät ja kovat taitosi, hyödyntää niitä työelämässä sekä omaksua asiakaslähtöisyyden, brändäyksen ja digitaalisten työkalujen perusteet käytännössä. Tunnistat omat digitaitosi ja kehität työelämässä tarvittavien digitaalisten työkalujen osaamistasi. Tämä vahvistaa valmiuksiasi menestyä erilaisissa työtehtävissä ja sopeutua tehokkaasti muuttuvaan työympäristöön.

Lähde tutkimusmatkalle omiin vahvuuksiisi ja innostu kehittämään työelämässä tarvittavia pehmeitä ja kovia taitojasi saavuttaaksesi tavoitteesi!

Opetustapa ja Menetelmät

Moduuli 1) 1: Pehmeät taidot moduuli lähiopetuksena.
Moduulit 2 ja 3) Brändäys, asiakaskeskeisyys ja digitaaliset taidot itseohjautuvina verkkokursseina.

Opintomateriaali

Moduuli 1: Lähiopetus, lukeminen ja kotitehtävät
Moduuli 2 & 3: Itseohjautuva verkko-opiskelu Moodlen alustalla, lukeminen ja kotitehtävät

Arviointi:

Hyväksytty/Hylätty.

Aikataulu ja Paikka

Moduuli 1: Pehmeät taidot 3.2 klo 10:00 – 15:00 ja 17.2 klo 10:00 – 15:00 @Muova, Wolffintie, Vaasa

Moduulit 2 ja 3 avoinna itseohjautuvaan opiskeluun Moodlessa välillä 23.3.-31.9.2024

Lisätietoja kurssista

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista, ota yhteyttä osoitteeseen avoin@vamk.fi.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia.

Moduuli 1. Pehmeät taidot

Keskitytään opiskelijan pehmeisiin taitoihin. Tämä kokonaisuus suoritetaan lähiopintoina, koska olennainen osa opiskelua on reflektointi muiden kokemuksiin sekä yhdessä tehtävät oivallukset.

 • Pehmeät taidot työelämän supervoimana. Omiin pehmeisiin taitoihin tutustuminen ja niiden tärkeyden ymmärtäminen työelämätaitona
 • Pehmeät taidot: minä yhteisöissä-kurssilla tutustutaan erityisesti vuorovaikutus- ja tiimityötaitoihin sekä verkostojen luomiseen.
 • Hyödynnetään itsereflektointia ammattimaisen LinkedIn profiilin sekä houkuttelevan työhakemuksen- tai vaihtoehtoisesti omien nettisivujen luomiseen
Moduuli 2. Asiakaslähtöisyys ja brändäys

Moduuli 2 (1 op- vaihtoehtoinen Moduuli 3:n kanssa). Asiakaslähtöisyys ja brändäys- suunnattu etenkin kevyt- ja pienyrittäjille tai sellaiseksi tahtoville. Suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina.

 • Arvioidaan oman toiminnan asiakaslähtöisyys, luodaan asiakaspersoona, empatiakartta sekä asiakaspolku oman toiminnan lähtökohdista
 • Pohditaan toimivaa brändiviestintää ja lausuntoa, luodaan toimintasuunnitelma oman brändin rakennukseen
Moduuli 3. Digitaaliset taidot ja työkalut

Moduuli 3 (1op- vaihtoehtoinen Moduuli 2:n kanssa). Digitaaliset taidot ja työkalut moduuli on suunnattu kaikille omien digitaitojen kartoittamisesta ja kehittämisestä kiinnostuneille. Suoritetaan itsenäisinä verkko-opintoina.

 • Pohditaan omia digitaitoja ja niiden kehittämisen tarvetta.
 • Tutustaan digitaalisiin työkaluihin kuten tekoälyyn yhteistyön, viestinnän ja tiedonhakutaitojen näkökulmista