Tutkimustyön lähtökohdat

Kehitä tutkimustaitojasi ja syvennä ymmärrystäsi tieteenfilosofisista lähestymistavoista! Tämä YAMK-tasoinen opintojakso tarjoaa sinulle mahdollisuuden oppia suunnittelemaan ja toteuttamaan tutkimusprosessin eri vaiheet, valitsemaan oikean tutkimustyypin ja tekemään eettisesti kestäviä päätöksiä tutkimuksessa ja kehittämistyössä. Kriittisen ajattelun, tiedonhankinnan ja tutkimuksen hallinnan taitoja tarvitaan niin opiskelussa kuin työelämässäkin. Liity mukaan verkossa toteutettuun kokonaisuuteen kehittämään taitojasi itsenäisen opiskelun ja kirjallisen työn avulla. Saat arvokasta osaamista, joka auttaa sinua menestymään tulevissa tutkimusprojekteissa ja vastuullisessa työssä.

Selkeys

Hyödyt

Kurssi auttaa opiskelijaa ymmärtämään erilaisia tieteenfilosofisia lähestymistapoja ja niiden vaikutuksia tutkimukseen. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan tutkimusprosessin vaiheet, mikä voi olla hyödyllistä niin opiskelussa kuin työelämässäkin. Kurssi opettaa opiskelijalle eettisen kestävyyden merkityksen tutkimuksen ja kehittämistyön kontekstissa. Opiskelija oppii tunnistamaan eettisiä haasteita ja tekemään eettisesti perusteltuja päätöksiä, mikä on tärkeää vastuullisessa tutkimuksessa ja kehittämistyössä. 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

Sinulle, joka olet YAMK opiskelija.
Haluat kehittää taitojasi kriittiseen ajatteluun, tiedonhankintaan ja tutkimusprosessin hallintaan.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi sinulla on vankka osaaminen tutkimuksen toteuttamisessa. Pystyt perustelemaan tutkimuksen toteutuksen valinnat tieteenfilosofisen lähestymistavan pohjalta ja suunnittelemaan tutkimusprosessin vaiheet johdonmukaisesti. Sinulla on myös kyky valita sopiva tutkimustyypin tutkimuksellesi sekä toteuttaa tutkimus- tai kehittämistyö eettisesti kestävällä tavalla.

  • tieteenfilosofiset lähestymistavat
  • tutkimusprosessi
  • tutkimustyypit
  • tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikka

Huom opintojakso on YAMK-tasoinen.

Opetusmuoto- ja menetelmät

  • Luento-opetus (etäopetus)
  • Itsenäinen opiskelu
  • Kirjallinen työ

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali

Arviointi

Kirjallisen työn numeerinen (0–5) arviointi

Aikataulu ja paikka

Aikataulu täsmentyy joulukuussa.

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Tutkimustyön lähtökohdat

0,00 

2 op
20 osallistujaa