Työnohjaus osana oppimista, muutosta ja työhyvinvointia

Opintojakso antaa kokonaiskäsityksen työnohjauksen mahdollisuuksista muuttuvassa työelämässä. Opintojakson tavoitteena on työnohjauspotentiaalin ymmärtäminen osana uuden oppimista, muutosta sekä työhyvinvointia.

Selkeys

Hyödyt

 • Opintojakson suoritettuasi ymmärrät, mitä työnohjauksella tarkoitetaan, ja millaista hyötyä se parhaimmillaan voi tuottaa työyhteisössä. Opintojakson aikana peilaat työelämän muutoksiin ja vaatimuksiin hyödyntämällä työnohjauksen konkreettisia mahdollisuuksia.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Opintojaksolle voivat osallistua opiskelijat, työssäkäyvät sekä muut työnohjauksen potentiaalista kiinnostuneet. Monipuolinen eri asiantuntija- tai ammattialoista koostuva opiskelijaryhmä mahdollistaa erilaisten näkökulmisen huomioimisen, moninaisen keskustelun ja kokemusten vaihdon.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät, mitä työnohjauksella tarkoitetaan, osaat hyödyntää ja soveltaa työnohjauksen mahdollisuutta osana uuden oppimista, muutosta ja työhyvinvointia sekä tunnistat työnohjauksen tarpeen työyhteisössä.

Opintojakso koostuu ZOOM-luennoista, moduleihin liittyvistä verkkotehtävistä ja -keskusteluista ja kirjallisesta työstä.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Vertaisoppiminen verkko-opetuksessa
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • Lähiopetuksessa ohjatut keskustelut 

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)
 • Käytettävä kirjallisuus ilmoitetaan opintojaksolla.

Arviointi

 • Verkkokeskustelujen 1-4 arviointi: tehtäväksiannon mukainen suorituminen. Kirjallinen oppimistehtävä: tehtäväksiannon ja kirjallisen työn ohjeiden mukaisesti laadittu hyväksytty oppimistehtävä .
 • Hyväksytty/Hylätty

Aikataulu ja paikka

Opintojakson orientaatio 14.5.2024 klo 15.30 – 17.45 Zoomissa

Teoriatunnit klo 15.30 – 17.45 Zoomissa:

21.5.2024

29.5.2024

4.6.2024

11.6.2024

Vapaaehtoinen ohjausmahdollisuus Zoomissa:

22.5.2024 klo 8.30 – 9.30

5.6.2024 klo 8.30 – 9.30

Esitietolomakkeen palautus: 8.5.2024

Verkkokeskustelujen palautus

Verkkokeskustelu 1: 23.5.2024 mennessä

Verkkokeskustelu 2: 30.5.2024 mennessä

Verkkokeskustelu 3: 6.6.2024 mennessä

Verkkokeskustelu 4: 12.6.2024 mennessä

Kirjallinen oppimistehtävä ja itsearviointi 15.8.2024 mennessä

Lisätietoja opintojaksosta

Heidi Blom

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Sosiaaliala

heidi.blom@vamk.fi | +358 207 663 348

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 

 

Olen valmistunut Jyväskylästä Suomen Yhteisöakatemiasta työnohjaajaksi marraskuussa 2021. Olen Suomen Työnohjaajat ry:n jäsen. Minulla on kokemusta työnohjauksesta sekä ohjaajana että ohjattavana. Koulutukseltani olen hallintotieteiden maisteriksi vuodelta 2001 pääaineena sosiaali- ja hallintotiede. Olen toiminut Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaalialan lehtorina vuodesta 2011 lähtien. Minulla on vankka työkokemus pitkäaikaistyöttömien haasteista palvelujärjestelmässämme moniammatillista työtä tehden.

Työnohjaus osana oppimista, muutosta ja työhyvinvointia

0,00 

5 op
60 osallistujaa