Ulkomaankaupan menettelyt - vienti ja tuonti

Tutustuminen Ulkomaankaupan Menettelyihin – Vienti ja Tuonti tarjoaa kattavan yleiskuvan kansainvälisen kaupan peruskäytännöistä. Opintojakso käsittelee keskeisiä käsitteitä ja käytäntöjä, jotka ovat olennaisia sekä tavaroiden vientiin että tuontiin liittyvien prosessien ymmärtämisessä.

Selkeys

Hyödyt

 • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kansainvälisen kaupan vienti- ja tuontiprosessin.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita aiheesta.
Kuvaus

Sisältö

 • Sisä- ja ulkokauppa
 • Kauppasopimus viejän ja tuojan näkökulmasta
 • Ulkomaankaupan asiakirjat
 • Toimitusehdot (Incoterms)
 • Kuljetusvaihtoehdot, vakuutukset ja huolinta
 • Vienti- ja tuontitullaus
 • Ulkomaankaupan maksuehdot ja maksutavat

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Verkkoluennot reaaliaikaisesti seurattavina
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Esseiden kirjoittaminen
 • Ryhmätyöt verkko-opetuksena
 • Vertaisoppiminen verkko-opetuksessa
 • Tiimityöskentely harjoitusten yhteydessä
 • Harjoitukset itsenäisesti suoritettavina
 • Henkilökohtaiset harjoitukset
 • Tiimityöskentely harjoitusten parissa
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • Lähiopetuksessa ohjatut keskustelut
 • Itsenäisesti toteutettavat projektit
 • Ryhmäprojektit

Opiskelumateriaali

 • Opiskelijan itse lainaama/ostama teos
 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)

Arviointi

 • Numeerinen o-5
 • 5 Käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti ja ammattimaisesti erilaisissa tilanteissa
 • 3 Käyttää ja osaa soveltaa keskeisiä käsitteitä yksittäisissä tilanteissa ja tehtävissä sekä ymmärtää menetelmien taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat
 • 1 Tunnistaa ja ymmärtää keskeiset teoriat, periaatteet ja menetelmät

Aikataulu ja paikka

 • 19.8.2024 – 20.12.2024

Lisätietoja opintojaksosta

Teemu Myllylä

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

teemu.myllyla@vamk.fi | +358 207 663 329

 

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 

Ulkomaankaupan menettelyt – vienti ja tuonti

0,00 

5 op