Tunnetaidot - Viha

Koulutuksen tavoitteena on tarjota näkökulmia vihaan sekä siihen liittyviin tunteisiin ja käyttäytymiseen, jotta voit paremmin ymmärtää näitä ilmiöitä niin yksilöllisenä kuin sosiaalisena ilmiönäkin. Tämä syventynyt ymmärrys auttaa sinua hallitsemaan omia reaktioitasi ja tunnistamaan myös muiden ihmisten tunteita, mikä on arvokasta erityisesti ihmissuhteissa ja vuorovaikutustilanteissa.

Selkeys

Hyödyt

Saat näkökulmia vihaan sekä siihen liittyviin tunteisiin ja käyttäytymiseen. Tunteiden ymmärtäminen auttaa säätelemään omia reaktioita ja tunnistamaan myös muiden ihmisten tunteita. Tästä on hyötyä ihmissuhteissa ja vuorovaikutustilanteissa.

Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

Avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Koulutuksesta hyötyvät esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset, jotka kohtaavat työssään asiakkaiden erilaisia tunteita. Ei esitietovaatimuksia.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

Opintojakson suoritettuasi ymmärrät vihaa sekä siihen liittyviä tunteita ja käyttäytymistä yksilöllisenä ja sosiaalisena ilmiönä.

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat:

  • Viha 
  • Sovittelu 
  • Aggressio 
  • Anteeksiantaminen

Opetusmuoto- ja menetelmät

  • Itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä
  • Verkkomateriaalin perehtyminen
  • Viikkotehtävät.
     

Opiskelumateriaali

  • Opettajan ilmoittama materiaali verkko-oppimisympäristössä.

Arviointi

Numeerinen arviointi (0-5). Arvosana perustuu viikkotehtävien numeeriseen keskiarvoon. Arviointikriteerit:

Arvosana 1: Pohdinta yksipuolista. Tehtävänanto toteutettu puutteellisesti.
Arvosana 3: Opiskelija osaa pohtia aihetta yhdestä näkökulmasta. Tehtävänanto huomioitu.
Arvosana 5: Opiskelija osaa pohtia annettuja aiheita monipuolisesti. Palautetut työt tehtävänannon mukaisia.

Aikataulu ja paikka

Verkko-opetuksena 4.3.-2.6.2024 välisenä aikana.

Lisätietoja opintojaksosta

Ahti Nyman

Lehtori

Sosiaali- ja terveysala | Sosiaaliala

ahti.nyman@vamk.fi | +358 207 663 519

 

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

 

Lisätiedot

Tunnetaidot – Viha

0,00 45,00 

3 op
50 osallistujaa