Yritysoikeus

Opintojakso tarjoaa sinulle kattavan ymmärryksen siitä, mitä yritystoiminta vaatii oikeudellisesta näkökulmasta. Pääset syventymään yrityksen perustamiseen ja pyörittämiseen liittyviin lakiasioihin sekä oppimaan, mitkä lait ja säädökset on tärkeää huomioida. Tämä opintojakso antaa sinulle tarvittavat oikeudelliset työkalut yrityksen pyörittämiseen ja opintojakson suoritettuasi ymmärrät yritystoiminnan lakien ja säädösten merkityksen.

Selkeys

Hyödyt

Ymmärrät mitä yrityksen perustaminen ja pyörittäminen vaatii oikeudellisesta näkökulmasta. Hahmotat mitä lakeja yritystoiminnassa on otettava huomioon sekä osaat laatia aloittavalle yritykselle oikeudellisen suunnitelman.

 

Arvot asiakaslähtöisyys

Sinulle, joka

Olet kiinnostunut yrityksen toiminnasta oikeudellisesta näkökulmasta ja olet ajatellut yrityksen perustamista. Olet liiketalouden opiskelija ja/tai muuten kiinnostunut aiheesta.  Tämä opintojakso sopii kaikille halukkaille.

Kuvaus Opettajat

Sisältö

 • Suomalaisen yritysjuridiikan sijoittuminen oikeudelliseen kenttään Suomessa ja EU:ssa 
 • Yrityksen perustamiseen liittyvät lomakkeet 
 • Suomalaisten yritysmuotojen erot ja omalle aloittavalle yritykselle tarkoituksenmukaisen yritysmuodon löytäminen
 • Tritystoiminnassa huomioon otettavat lait
 • Oikeudellisen suunnitelman laatiminen aloittavalle yritykselle
 • Yritysoikeuteen liittyvän tiedon hakeminen itsenäisesti luotettavista lähteistä 
 •  Eri sidosryhmien näkökulmien tunnistaminen yrityksen toimintaan oikeudellisesta näkökulmasta

Opetusmuoto ja -menetelmät

 • Luennot 
 • Tehtävät 
 • Itsenäinen opiskelu ja materiaaliin tutustuminen Moodle -alustalla 

Opiskelumateriaali

 • Seppo Villa, Manne Airaksinen, Johan Bärlund, Jyrki Jauhiainen, Timo Kaisanlahti, Mårten Knuts, Petri Kuoppamäki, Seppo Kymäläinen, Jukka Mähönen, Taina Pihlajarinne, Juha Raitio, Kirsti Rissanen, Klaus Viitanen, Thomas Wilhelmsson (2014 tai uudempi) Yritysoikeus. Talentum, Helsinki. 
 • Voimassa oleva lainsäädäntö 
 • Luentodiat ja annetut verkkosivut 

Arviointi

Numeerinen arviointi

Aikataulu ja paikka

Verkko-opetusta aikataulun mukaisesti. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Ti-To vaihtoehto:

02.11.2023 16.00 – 19.45
15.11.2023 16.00 – 18.30
29.11.2023 16.00 – 18.30

Ma-To vaihtoehto:

25.09.2023 16.00 – 19.45
23.10.2023 16.00 – 18.30
14.11.2023 16.00 – 18.30

Yritysoikeus

0,00 

2 op
60 osallistujaa