Sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan erikoistumiskoulutus

Kehitä kliinisiä valmiuksiasi potilaskeskeisessä ja näyttöön perustuvassa vastaanottotyössä!

Ammattilaisten työnjako ja toimintakulttuuri sosiaali- ja terveydenhuollossa muuttuu nopeasti, kun palvelujärjestelmä uusiutuu hyvinvointialueilla. Yksi ratkaisu tulee olemaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon poliklinikoiden vastaanottotoiminnan lisääminen. Sen myötä sairaanhoitajan vastaanottojen työtehtävät ja vastuualueet monipuolistuvat. Sairaanhoitajan itsenäisen vastaanottotoiminnan kehittäminen saavutetaan vahvistamalla kliinistä osaamista ja kykyä arvioida sekä kehittää potilaslähtöistä toimintaa.

Selkeys

Hyödyt

 • Koulutus antaa monipuolisen työnkuvan sairaanhoitajan vastaanottotoiminnasta.
 • Vahvistaa näyttöön perustuvaa ja potilaslähtöistä osaamista kliinissä taidoissa ja asiakkaan ohjauksessa sekä neuvonnassa.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kohderyhmä

 • Olet kiinnostunut työskentelemään sairaanhoitajana vastaanottotoiminnassa.
 • Haluat syventää osaamistasi potilaan kliinisestä tutkimisesta ja ohjausmenetelmistä.
 • Olet koulutukseltasi sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja ja sinulla on vähintään 2 vuoden työkokemus hoitotyöstä. Koulutus toteutetaan suomeksi, mutta tyydyttävä ruotsin ymmärtäminen on suositeltavaa.
Kuvaus

Sisältö

Koulutuksen laajuus on 30 op, joka vastaa 180 h opiskelijan työtä.

Erikoistumiskoulutus koostuu kolmesta opintojaksosta:

 • Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotyössä 15 op
 • Asiakaslähtöinen ohjaus 8 op
 • Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen 7 op

Koulutus toteutetaan pääosin verkko-opetuksena, johon sisältyy myös:

 • Tutortapaamisia verkossa
 • Kliinisiä harjoituksia ammattikorkeakoululla
 • Kliiniset näyttökokeet ja oppimistehtävät
 • Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Opintojakson suoritettuasi osaat:

 •  hallitset asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
 • toimit itsenäisesti kliinisen hoitotyön erityisosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitset valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • osaat tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjausmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitset tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin
 • arvioit ja kehität omaa toimintaasi, vahvistat oman alansa tietoperustaa ja yhtenäisiä käytäntöjä sekä tuet työyhteisösi osaamista
 • osallistut vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistamistyöhön.

Opetusmuoto- ja menetelmät

 • Perinteiset lähiopetuksen luennot
 • Tallenteina katsottavat verkkoluennot
 • Itsenäisesti opiskeltava oppimateriaali
 • Itsenäisesti suoritettavat tehtävät
 • Ryhmätyöt verkko-opetuksena
 • Vertaisoppiminen verkko-opetuksessa
 • Tiimityöskentely harjoitusten parissa
 • Virtuaaliset vierailut verkko-opetuksessa
 • Verkkokeskustelut aihepiirin ympärillä
 • Lähiopetuksessa ohjatut keskustelut

Opiskelumateriaali

 • Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)
 • Multimedia (video, podcast)
 • Interaktiivinen (simulaatio, pelit)Verkosta löytyvä materiaali (artikkelit, teokset)

Arviointi

 • Kliininen osaaminen näytetään näyttökokein, jotka arvioidaan hyväksytty/hylätty. Kehittämistehtävät arvioidaan numeerisesta 0-5.

Aikataulu ja paikka

 • Etäkontaktipäivät (päivän kesto 3 h klo 14-17) järjestetään etäyhteyden kautta seuraavasti:
 • 16.9.
 • 14.10.
 • 18.11.
 • 9.12.
 • 13.1.
 • 17.2.
 • 17.3.
 • 14.4.
 • 9.6.
 • Lähipäivät ammattikorkeakoululla: 23.-24.1., 27.-28.3. ja 22.-23.5.2025

Lisätietoja opintojaksosta

Riitta Häyry

Koulutuspäällikkö

Sosiaali- ja terveysala | Hoitotyö

riitta.hayry@vamk.fi | 050 4101418

Jos sinulla on kysyttävää opiskelijatunnuksista, maksuista tai peruutusehdoista ole yhteydessä avoin@vamk.fi

Yhteistyössä

     

 

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminnan erikoistumiskoulutus

1500,00 

30 op