Uraseuranta

Uraseurantakysely on meille harvinaislaatuinen mahdollisuus kuulla sinulta, miten koulutuksemme on työelämässä palvelullut ja mitä mieltä siitä olet. Kyselyssä kerätään ajantasaista tietoa amk- ja yamk-tutkinnon suorittaneiden valmistumisen jälkeisestä työurasta ja osaamisen vastaavuudesta työelämän tarpeisiin.

Kysely toteutetaan vuosittain ja kohderyhmänä ovat aina viisi vuotta aiemmin valmistuneet. Kysely toteutetaan samaan aikaan kaikissa Suomen ammattikorkeakouluissa.

Tutkimuksen tuloksia käytetään ammattikorkeakoulujen kehittämiseen, uraohjaukseen ja alumnitoiminnan kehittämiseen. Uraseurantakyselyn tuloksia voi tarkastella Opetus- ja kulttuuriministeriön Vipunen-palvelusta.

Vamk uraseurantakyselymikko lehtimäki

VAMKin vuoden 2022 kyselyn tulokset

Vuonna 2022 kyselyyn vastasi 45,5 % 2017 valmistuneista.

  • 90 % vastaajista on vähintäänkin melko tyytyväinen tutkintoonsa sekä tähänastiseen työuraansa.
  • 82 % vastaajista koki, että tutkinto antoi riittävät valmiudet työelämään.
  • 41 % vastaajista työllistyi valmistumisen jälkeen vakituiseen kokopäivätyöhön.
  • 72 % vastaajista on ollut yhtäjaksoisesti työelämässä vuoden 2022 kyselyn toteuttamishetkellä, 5 vuotta valmistumisen jälkeen.

Lisäksi vastaajat kokivat, että VAMKissa suoritetut AMK- ja YAMK-opinnot vaikuttivat positiivisesti kykyyn oppia ja omaksua uusia asioita ja samalla arvostettiin opinnoista saatua käytännön osaamista.