Image of tangram puzzle blocks with people icons over wooden table ,human resources and management concept.

Opiskelijatoimeksianto:

Yrityksen henkilöstöjohtamisen optimaalisen toimivuuden analyysi työharjoittelijan / kesätyöntekijän näkökulmasta.

Haluaisitko kehittää henkilöstöjohtamisesi prosesseja, mutta et tiedä mistä aloittaa? Opiskelijatoimeksiantona toteutettavan analyysin avulla saat kehittämisideoita henkilöstöjohtamisen koko prosessiin. Kesätyöntekijänä tai harjoittelijana toimiva opiskelija analysoi omakohtaisen työkokemuksen näkökulmasta yrityksen onnistumista henkilöstöjohtamisen keskeisillä työmotivaatioon vaikuttavilla osa-alueilla.

Toteutustapa: yrityskohtainen toteutus
Hinta: muodostuu sisällön – ja laajuuden mukaan

Pyydä tarjous!

Sari Saarikoski 
Asiakkuusvastaava, liiketalous
sari.saarikoski@vamk.fi
+358 50 4752810 

Selkeys

Hyödyt

  • Saat selville miten yrityksesi henkilöstöjohtamisen koko prosessi on onnistunut työtyytyväisyyttä tuottavana toimintana.
  • Opiskelijatoimeksianto kattaa koko prosessin arvioinnin mukaan lukien perehdytys, työn organisointi, työntekijän sitouttaminen, oman osaamisen ja työtapojen kehittäminen sekä esimiestyöskentely.
  • Saat uusia kehittämisideoita henkilöstöjohtamiseen.
Arvot asiakaslähtöisyys

Kenelle

  • Pienet ja keskisuuret yritykset.

Sisältö

Opiskelijatoimeksianto sisältää seuraavat asiat:

  • Työntekijöiden motivaatiotekijöiden tunnistaminen.
  • Työhyvinvoinnin ja esimiestyöskentelyn vaikutus työmotivaatioon.
  • Johtamistapojen (management vs leadership) vaikutus tulokselliseen yhteistyöhön.
  • Kesätyöntekijänä tai harjoittelijana toimineen opiskelijan omakohtaisten kokemusten raportointi toimeksiantajalle.

Toteutustapa

  • Opiskelijatoimeksianto. Yrityskohtainen toteutus kurssitoimeksiantona liiketalouden tradenomiopintojen 2. vuoden Henkilöstöresurssien ohjaus-kurssiin (3op) liittyen.

Kouluttajat

Timo Malin

Lehtori

Liiketalous | Liiketalous

timo.malin@vamk.fi | +358 207 663 510

Ota yhteyttä

– Keskustellaan tarpeistanne ja siitä kuinka voimme auttaa!

Henkilökuva sari saarikoski 250px pieni

Sari Saarikoski

Asiakkuusvastaava, liiketalous
sari.saarikoski@vamk.fi
+358 207 663 643

Jenna Puska, palveluliikennetoiminnan päällikkö

Jenna Puska

Palveluliiketoiminnan päällikkö
jenna.puska@vamk.fi
+358 50 472 4330