Akkuala kasvaa – Centria, EduVamia, LAB-AMK ja VAMK kouluttavat akkualan osaajia

Akkuala kasvaa – Centria, EduVamia, LAB-AMK ja VAMK kouluttavat akkualan osaajia

Akkuala kasvaa kiihtyvällä vauhdilla ja Suomeen on suunnitteilla erilaisia akkutuotannon hankkeita. Akkuteollisuuden kasvu vaatii toteutuakseen korkeasti koulutettuja osaajia ja kysyntää akkukoulutukselle onkin runsaasti. Centrian, EduVamian, LAB-ammattikorkeakoulun ja VAMKin yhdessä verkossa järjestämä maksuton Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet – koulutus vastaa osaltaan näihin osaamistarpeisiin.

Akkualalle suunnitellaan lähivuosina runsaasti investointeja, mikä lisää tarvetta akkuteollisuuden osaajille. Kolme korkeakoulua, Centria-ammattikorkeakoulu, LAB-ammattikorkeakoulu ja Vaasan ammattikorkeakoulu, yhdessä toisen asteen oppilaitos EduVamian kanssa vastaavat osaltaan akkualan koulutustarpeeseen. Syksyllä alkavan Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet – koulutuksen opinnot ovat työelämälähtöisiä ja ne on mahdollista suorittaa työn ohella.

”Akkuteollisuus on jo tehtyjen valtavien investointien ja merkittävän tuotekehitystyön vuoksi tuonut erilaiset akkukäytöt yhä useampaan kohteeseen. Kasvu jatkuu merkittävänä ja viimeistään akkujen kierrätysketjut tuovat akkujen käsittelyn konkreettisesti meidän kaikkien ulottuville”, kertoo Mikko Pieskä, VAMKin energiatekniikan lehtori.

Akkuarvoketjun eri vaiheet tutuksi työn ohessa

Akkuarvoketjun kohdistetut tarpeet – koulutus toteutetaan syksyn 2023 ja vuoden 2024 aikana. Koulutus tapahtuu kokonaan verkossa, joten osallistuminen on mahdollista kaikkialta Suomesta.

Osallistujille maksuttoman koulutuksen tavoitteena on vahvistaa akkualan osaamista antamalla kokonaiskuva akkujen arvoketjun kaikista vaiheista. Koulutuksessa perehdytään akkumateriaaleihin, akkujen käyttöön, lataukseen ja turvallisuuteen sekä akkujen kierrätykseen ja uudelleenkäyttöön. Koulutus sisältää myös teollisuuden robotiikan sekä verkottuneiden ajoneuvojen ja yhteistoiminnallisten palveluiden perusteet.

Opinnot ovat alemman ammattikorkeakoulututkinnon tasoisia ja opinnoissa pärjätäkseen hakijalla on hyvä olla vähintään 2. asteen tutkinto suoritettuna. Koulutuksen kokonaislaajuus on 40 opintopistettä ja se koostuu kahdeksasta 5 opintopisteen jaksosta, joista osa toteutetaan pienemmissä kahden tai kolmen opintopisteen osissa. Osallistujan on mahdollista suorittaa koko koulutus tai valita itseään hyödyntäviä opintojaksoja.

“Koulutus on suunnattu jo työelämässä oleville, joita akkuteollisuus kiinnostaa ja joiden työtehtävissä akkuosaamisella on merkitystä”, sanoo Pieskä.

Haku koulutuksen kahteen ensimmäiseen opintojaksoon on nyt auki. Paikkoja on tarjolla rajoitetusti ja osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä, joten halukkaiden kannattaa olla ajoissa liikkeellä. Koulutuskokonaisuuden ensimmäiset opinnot alkavat 21.11.2023.

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutuksesta voi lukea lisää täältä.

Lisätietoja antaa:

Mikko Pieskä, energiatekniikan lehtori, VAMK, +358 40 631 4525, mikko.pieska@vamk.fi

Tunnisteet

akkualaAkkukoulutus