Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien haku 3.1. käynnistää VAMKin kansainvälisyyden teemavuoden

Kansainvälisten tutkinto-ohjelmien haku 3.1. käynnistää VAMKin kansainvälisyyden teemavuoden

Vaasan ammattikorkeakoulun koulutusohjelmat vastaavat alueen energiateknologian klusterin yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin kouluttamalla tulevaisuuden osaajia kestävässä kehityksessä, vihreissä energiaratkaisuissa ja vastuullisuudessa. Tammikuun yhteishaussa 3.-17.1.2024 on mahdollista hakea VAMKin englanninkielisiin AMK- ja YAMK-tasoisiin koulutusohjelmiin. Opinnot alkavat elokuussa 2024.

Kansainvälinen opiskelijakaupunki Vaasa tarjoaa opiskelijoille ainutlaatuisen opiskeluympäristön keskellä Pohjoismaiden suurinta energiakeskittymää. Vaasan alueen energiaklusterissa opiskelijoiden on mahdollista suorittaa opintoihin kuuluva harjoittelu alueen globaaleissa energiatekniikan alan yrityksissä sekä työllistyä jo opintojen aikana. Vaasan seudun yli 160 yritystä vaikuttavat osaltaan VAMKin opiskelijoiden erinomaiseen työllistymisasteeseen valmistumisen jälkeen.

Sympaattisessa korkeakoulussa opiskelijat tunnetaan nimeltä ja kevään ensimmäisessä yhteishaussa VAMKissa on tarjolla yhteensä 160 aloituspaikkaa kahdessa englanninkielisessä AMK-tasoisessa tutkinto-ohjelmassa sekä neljässä YAMK-tutkinto-ohjelmassa. Haku tapahtuu Opintopolku.fi:ssä. Tarkemmin tammikuun yhteishaun tarjontaan voi tutustua VAMKin verkkosivulla. EU:n ulkopuolisille koulutus on maksullista ja suomalaisille sekä EU/ETA-maiden kansalaisille maksutonta.

”Vuosi 2024 on VAMKille kansainvälisyyden teemavuosi ja vuoden ensimmäinen yhteishaku toimiikin hienona lähtölaukauksena tähän teemaan”, kertoo VAMKin viestintä- ja markkinointipäällikkö Sirpa Rutanen.

Vaasan ammattikorkeakoulussa on rakennettu, yhdessä OPH:n ja muiden korkeakoulujen kanssa, vahvaa pohjaa kestävälle kansainväliselle opiskelijarekrytoinnille. ”Tavoitteenamme on kohottaa VAMKin profiilia kansainvälisesti ja vahvistaa asemaamme haluttuna koulutuskumppanina. Tämä vuosi on omistettu kansainvälisyydelle, ja suunnitelmissa on luoda kattava kansainvälisyyden ohjelma sekä julkaista ’International VAMK’ -julkaisukokoelma, avaten näköaloja korkeakoulumme globaaliin toimintaan”, Rutanen sanoo.

Kestävän kehityksen osaajia ratkomaan tulevaisuuden haasteita

VAMKin AMK-tasoiset tutkinto-ohjelmat kouluttavat Vaasan energiaklusterin tarpeisiin osaajia niin tekniikan kuin liiketaloudenkin saralla. Tietotekniikan englanninkielinen insinöörintutkinto, Information Technology (B. Eng), valmentaa digitalisaation asiantuntijoita. Tietotekniikan koulutusohjelmassa voi erikoistua esimerkiksi ohjelmistotekniikkaan ja sulautettuihin järjestelmiin, joita voidaan käyttää energian säästöön, tuotantoon ja jakeluun liittyvissä tehtävissä. Liiketalouden englanninkielinen tradenomintutkinto, International Business (BBA), perehdyttää opiskelijat kansainvälisen kaupan saloihin.

Molemmat tutkinnot ovat erittäin käytännönläheisiä tiiviin työelämäyhteistyön ansiosta ja ne myös sisältävät viisi kuukautta harjoittelua alan yrityksessä. VAMKin kansainvälisen kaupan ja tietotekniikan osaajat ovatkin haluttuja työmarkkinoilla ja heidän työllistymisensä opiskelujen päätyttyä on Suomen huippuluokkaa. AMK-tutkinnot vastaavat yliopistossa suoritettuja kandidaatin tutkintoja. Opetussuunnitelma sisältää perus- ja ammattiopinnot, suuntaavat- sekä vapaasti valittavat opinnot, harjoittelujakson ja opinnäytetyön.

Asiantuntijatehtävistä kohti uusia haasteita ja johtotehtäviä

VAMK Master Schoolin ylemmät ammattikorkeakoulututkinto-ohjelmat syventävät jo työelämässä olevien asiantuntijuutta ja valmentavat opiskelijoita oman alan johtotehtäviin. Tällä hakukierroksella VAMK tarjoaa neljä englanninkielistä YAMK-tutkintoa. Cloud-Based Software Engineering perehdyttää opiskelijat luotettavien, suorituskykyisten ja kustannustehokkaiden järjestelmien suunnitteluun sekä antaa valmiudet ennakoida, analysoida ja ymmärtää strategisten uudistusten tarvetta.

Projektinjohtamisessa on tarjolla ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava tekniikan sekä liiketalouden Project Management koulutusohjelma (Master of Engineering ja Master of Business Administration). Tekniikan ja liiketalouden Project Management tutkinnot valmentavat opiskelijoita kansainvälisten projektitiimien itsevarmoiksi johtajiksi. Molemmat tutkinnot antavat IPMA C-tason osaamisen projektinhallinnassa ja erinomaiset valmiudet menestyksekkääseen projektinjohtamiseen.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on erinomainen tapa työelämässä jo oleville syventää ja laajentaa osaamistaan, sillä tutkinto antaa hyvät valmiudet toimia vaativammissa tehtävissä. Muiden ammattilaisten kanssa opiskelu tarjoaa lisäksi uusia näkökulmia työhön. YAMK-tutkinnot ovat Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän sekä eurooppalaisen tutkinto- ja osaamiskehyksen (EQF 7) mukaisia. Ne antavat kelpoisuuden julkisiin virkoihin, joissa vaaditaan maisterin tutkinto.

VAMK Master Schoolin ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin voi hakea, kun on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja kerryttänyt alan työkokemusta kahden vuoden ajan valmistumisen jälkeen.

Lisätietoja antaa Opiskelijapalveluiden päällikkö Juha Vierola.

Tunnisteet

yhteishaku