Muutoksia opinnäytetyön tekemiseen ja päivitetyt ohjeet

Muutoksia opinnäytetyön tekemiseen ja päivitetyt ohjeet

Haluamme tiedottaa teitä merkittävistä muutoksista, jotka vaikuttavat opinnäytetyön tekemiseen. Muutosten tavoitteena on ollut yhä opiskelija- ja työelämälähtöisempi oppariprosessi.  

  1. Opinnäytetyöohjeet sekä kirjoitusohjeet ovat päivittyneet ja ne sijaitsevat nyt tiedekirjasto Tritonian Libguides-sivustolla. Kannustamme teitä aktiivisesti hyödyntämään näitä uusia ohjeita opinnäytetyönne laadinnassa. Mikäli olette jo aloittaneet työnne, ohjaajanne vastaa mielellään mahdollisiin lisäkysymyksiinne. 
  1. Opinnäytetyön loppuvaiheen muutokset: esittäminen, opponointi ja opinnäytetyöpassi Opinnäytetyö esitetään jossain vaiheessa oppariprosessia ohjaajan ohjeiden mukaan. Suosituksenamme on, että esittely tapahtuu ensisijaisesti toimeksiantajalle, esimerkiksi tiimi- tai yksikköpalaverissa. Opponointi esityksissä poistuu, samoin kuin pakolliset esityksiin osallistumiset ja opinnäytetyöpassi. 
  1. Lähdeviittausohjeet: Siirrymme käyttämään APA-7 lähdeviittaustekniikkaa ja joissain tekniikan alan opinnäytetöissä käytetään edelleen Vancouver-numeroviittaustekniikkaa. Ohjeet tähän löytyvät kirjoitusohjeista. Siirtymävaiheessa voitte käyttää myös aiemmin käytössä ollutta VAMK:n viittaustapaa, erityisesti jos olette jo aloittaneet työnne. 
  1. Energiaa-verkkojulkaisu: Kannustamme erityisesti YAMK-opiskelijoita laatimaan asiantuntijablogitekstin opinnäytetyöprosessinsa loppuvaiheessa. Lisätietoja tästä löytyy ohjeistuksestamme. 
  1. 1.8.2023 alkaen opinnäytetyön eri vaiheiden hyväksymisestä Wihi-järjestelmässä siirtyy automaattinen suoritusmerkintä Pakki-järjestelmään. Opinnäytetyön opintopisteet jakautuvat seuraavasti: AMK-opiskelijoille 3op+6op+6op ja YAMK-opiskelijoille 5op+10op+15op. Tämä takaa, että prosessin eri vaiheet ovat näkyvissä ja opiskelija saa opintopisteet sitä mukaa, kun työ etenee. 

Energistä syksyn alkua kaikille!  

Terveisin, nykyiset ja tulevat ohjaajanne 

Tunnisteet

ohjeetopinnäytetyö