Tuulivoima-ala tarvitsee lisää tekijöitä – Turun AMK ja VAMK kouluttavat uusia osaajia

Tuulivoima-ala tarvitsee lisää tekijöitä – Turun AMK ja VAMK kouluttavat uusia osaajia

Suomen tuulivoimakapasiteetti kasvoi peräti 75 prosenttia vuonna 2022. Kokonaissähköntuotannosta tuulivoiman osuus ylsi lähes 17 prosenttiin, eikä kasvu näytä laantuvan. Tulevaisuudessa tuulivoima-ala tuleekin tarvitsemaan entistä enemmän osaajia suunnittelu-, rakennus- ja ylläpitotehtäviä varten. Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulujen yhdessä verkossa järjestämä maksuton Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutus vastaa osaltaan kasvavan alan osaamistarpeisiin.

Tuulivoima-ala kasvaa voimakkaasti ja tällä hetkellä alalla on tarvetta erityisesti tekniselle osaamiselle. Tuulivoimaloihin tarvitaan insinöörejä, kuten sähkö- ja automaatiotekniikan osaajia, mutta myös projektinhallinnassa ja suunnittelussa on paljon työtä.

– Täytyy muistaa, että yksi tuulivoimala on käytössä keskimäärin 20–25 vuotta. Pitkän käyttövaiheen aikana tullaan tarvitsemaan paljon erityyppistä osaamista, esimerkiksi huolto- ja kunnossapitotöihin. Samaan aikaan rakenteilla on noin 400 tuulivoimalaa ja suunnitteilla useita tuhansia uusia voimaloita, joten on selvää, että osaavaa työvoimaa tarvitaan, toteaa Turun ammattikorkeakoulun sähköenergiatekniikan lehtori ja koulutusvastaava Osmo Huhtala.

Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulut aloittavat yhteisen tuulivoimaan liittyvän maksuttoman koulutuksen, jonka tarkoituksena on vastata tuulivoima-alan positiivisen rakennemuutoksen synnyttämään osaamistarpeeseen. Koulutuksen opinnot ovat työelämälähtöisiä ja ne on mahdollista suorittaa työn ohessa.

– Rakenteilla olevien tuulivoimalainvestointien valmistuessa jopa 83 prosenttia niistä sijaitsee Lapin ja Pohjanmaan maakunnissa. Suunniteltujen tuulivoimalainvestointien toteutuessa uuden työvoiman tarve korostuu voimakkaasti Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, mutta työvoiman tarve on ennusteiden mukaan huomionarvoista muuallakin. Koulutuskokonaisuudessa käsitellään laajasti niin tuulivoimaan liittyviä teknisiä asioita kuin myös liiketoiminta- ja projektiasioita, kertoo Vaasan ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan lehtori Jan Nyman.

Koulutusta työelämässä oleville

Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutuksessa on yhteensä kahdeksan eri opintojaksoa, joista ensimmäinen alkaa maaliskuussa 2024. Koulutukset toteutetaan joustavasti verkossa, joten osallistuminen on mahdollista kaikkialta Suomesta. Koulutus on osallistujille maksuton.

Opinnot ovat alemman ammattikorkeakoulututkinnon tasoisia ja opinnoissa pärjätäkseen on hakijalla hyvä olla vähintään 2. asteen tutkinto suoritettuna. Koulutuksen kokonaislaajuus on 32 opintopistettä. Osallistuja voi suorittaa koko koulutuksen tai valita vain itseään hyödyttäviä opintojaksoja.

– Koulutus on suunnattu jo työelämässä oleville, jotka tekevät töitä tuulivoiman parissa tai ovat kiinnostuneita siitä, selventää Turun AMK:n erityisasiantuntija Aleksi Heinonen.

– Tuulivoima on tärkeä osa Suomen energiataloutta ja on hienoa, että voimme koulutuksen avulla helpottaa tuulivoima-alan resurssipulaa, iloitsee Nyman.

Haku koulutukseen alkaa 12.2.2024. Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen sekä Euroopan Unionin, NextGenerationEU, rahoittama. Jatkuvan oppimisen palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Koulutuksesta voi lukea lisää Vaasan ammattikorkeakoulun ja Turun ammattikorkeakoulun verkkosivuilta. Koulutuskokonaisuuden virtuaalinen hakuinfo järjestetään 6.3.2024 16:30-17:30.

Tutustu koulutukseen ja hae

Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutus 32 op

Lisätiedot

Jan Nyman
energia- ja ympäristötekniikan lehtori, Vaasan ammattikorkeakoulu
jan.nyman@vamk.fi
+358 50 407 7702

Aleksi Heinonen
erityisasiantuntija, Turun ammattikorkeakoulu
aleksi.heinonen@turkuamk.fi
+358 40 037 3556

Tunnisteet

tki-uutinentuulivoimaJatkuva oppiminentki