Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutus

Kouluttaudu nopeasti kasvaneelle tuulivoima-alalle

Koulutuksessa keskitytään keskeisiin tuulivoima-alan osakokonaisuuksiin, joita ovat tuulivoimatekniikan perusteet, tuulivoimahankkeen suunnitteluprosessi sekä tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointi sekä elinkaarilaskenta. Tuulivoimaliiketoiminta ja siihen liittyvä sidosryhmäjohtaminen kuuluu myös koulutuskokonaisuuteen. Tuulivoimahankkeiden laajentuessa merialueille, on opintojaksotarjontaan lisätty merituulivoiman erityispiirteitä sekä sähkösiirtoa käsittelevät kurssit.

 • Koulutuskokonaisuus antaa osallistujalle erinomaiset valmiudet työllistyä osaajapulasta kamppailevalle ja nopeasti kasvaneelle tuulivoima-alalle sekä vahvistaa ja laajentaa alalla jo toimivan työvoiman asiantuntemusta.
 • Koulutus on maksuton ja toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, joten osallistuminen on mahdollista kaikkialta Suomesta. Opintojaksoihin voi sisältyä yrityskäyntejä tai maastokäyntejä tuulivoimapuistossa. Osallistuminen näihin on vapaaehtoista.
 • Osa opintojaksoista toteutetaan englannin- tai ruotsin kielellä, näillä opintojaksoilla annetut tehtävät opiskelija voi palauttaa suomen-, ruotsin- tai englannin kielellä. Oppimateriaalit sisältävät englanninkielisiä osia.

Huom! Jokaiselle opintojaksolle tulee ilmoittautua erikseen. 

Rgb check väri

Tavoite

 • Koulutuksen tavoitteena on vastata kasvavan tuulivoima-alan osaamistarpeisiin vahvistamalla alan suunnittelu-, rakennus- ja ylläpitotehtävien osaamista.
  Opintojaksot tarjoavat osallistujille laaja-alaista osaamista niin tuulivoimaan liittyvissä teknisissä asioissa kuin myös tuulivoimaan liittyvissä liiketoiminta- ja projektiasioissa.
 • Koulutus antaa osallistujalle erinomaiset valmiudet työllistyä osaajapulasta kamppailevalle ja nopeasti kasvavalle tuulivoima-alalle sekä vahvistaa ja laajentaa alalla jo toimivan työvoiman asiantuntemusta.
Rgb henkilö väri

Kohderyhmä

 • Koulutus on suunnattu ensisijaisesti työssäkäyville tai työvoiman ulkopuolella oleville (henkilöt, jotka eivät ole työttömiä vaan ovat esim. perhevapaalla), jotka työskentelevät tuulivoima-alalla tai ovat kiinnostuneita siirtymään alalle.
 • Koulutus sopii korkeakouluopintoja suunnitteleville tai tuulivoima-alalta lisäosaamista haluaville korkeakoulutetuille.
 • Koulutukseen voivat hakeutua myös lisäosaamista hakevat ammatillisesti koulutetut henkilöt.
 • Päätoimisia tutkinto-opiskelijoita ei voida valita koulutuskokonaisuuteen.

Opintojaksojen esittely

Haku käynnissä
Avoin AMK 5 op
Tuulivoimaloiden sähköverkot

Tuulivoimaloiden sähköverkot

1.10. - 10.12.2024

Ilmoittautuminen

3.6.2024 -

klo 08:00

24.9.2024

klo 23:59

 • Ohjatusti suoritettavat verkko-opinnot
Haku käynnissä
Avoin AMK 2 op
Merituulivoiman erityiskysymyksiä

Merituulivoiman erityiskysymyksiä

29.8. - 17.10.2024

Ilmoittautuminen

3.6.2024 -

klo 08:00

1.8.2024

klo 23:59

 • Ohjattu verkko-opetus
Haku käynnissä
Avoin AMK 3 op
Projektledning med betoning på vindkraftsprojekt

Projektledning med betoning på vindkraftsprojekt

23.9. - 28.10.2024

Ilmoittautuminen

3.6.2024 -

klo 08:00

1.8.2024

klo 23:59

 • Nätstudier
Avoin AMK 5 op
Tuulivoimaliiketoiminta

Tuulivoimaliiketoiminta

28.3. - 30.4.2024

Ilmoittautuminen

Suuren kysynnän vuoksi opintojakso on jo täynnä

 • Ohjatusti suoritettavat verkko-opinnot, suomeksi ja englanniksi
Non-stop
Avoin AMK 5 op
Tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja elinkaarilaskenta

Tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointi ja elinkaarilaskenta

16.9. - 29.11.2024

Ilmoittautuminen

3.6.2024 -

klo 08:00

1.8.2025

klo 23:59

 • Ohjatusti suoritettavat verkko-opinnot
Avoin AMK 5 op
Tuulivoimahankkeen suunnitteluprosessi

Tuulivoimahankkeen suunnitteluprosessi

25.3. - 31.5.2024

Ilmoittautuminen

Uusi toteutus tulossa syksy 2024-kevät 2025

 • Verkko-opintoina
Hakuasi vastaavia tuloksia ei löytynyt.
Turun ammattikorkeakoulun järjestämät opintojaksot

 

 

1. Johdatus tuulivoimaan (2 op) (Turku AMK & VAMK)
Ajankohta Kevät 2024
Toteutustapa Verkko-opiskelu
Kieli Suomi
Hinta maksuton
Kohderyhmä
 • Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet tuulivoima-alasta
 • Korkeakouluopintoja suunnittelevat henkilöt (väylä insinööriopintoihin)

 

Edeltävä osaaminen
 • Ei esitietovaatimuksia.
Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

 • On perehtynyt tuulivoimatuotannon kokonaiskuvaan erityisesti Euroopassa ja Suomessa.
 • Tuntee tuuliturbiinien ja tuulipuistojen toiminnan perusteet.
 • Tuntee tuuleen liittyviä käsitteitä ja tuulen suuntaan voimakkuuteen liittyvät päätekijät.
 • Tietää, miten tuulta mitataan.
Sisältö Koulutuksessa käsitellään seuraavia aiheita:

 • Tuulivoiman nykytilanne sekä kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät.
 • Tuulivoiman tuotantokustannukset.
 • Tuuliturbiinien toimintaperiaate (perusteet).
 • Tuuli meteorologisena ilmiönä.
 • Tuulimittaukset.
Opetusmuoto ja -menetelmät
 • Luennot
 • Harjoitustehtävät
Opiskelumateriaali
 • Opettajan ilmoittama ja opintojaksolla jakama materiaali. Materiaali osittain englanninkielistä.
Arviointi
 • Hyväksytty/Hylätty
Aikataulu ja paikka
 • Verkko-opetus (Zoom) 25.3., 27.3., 2.4., 4.4., 9.4. ja 11.4. klo 16:30 – 18:00.
 • Oppimisalusta Itslearning.

 

Hae Koulutukseen

 

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja tyã¶llisyyden palvelukeskusFi euroopan unionin rahoittama rgb monochromeTurku amk eng (1)

2. Wind Power Technology Fundamentals (5 credits) (Turku University of Applied Sciences)
Time Spring 2024
Format Remote education
Language English
Price Free of charge
Target groups
 • People interested in wind turbines and wishing to broaden their technical knowledge
 • People wishing to pursue or supplement engineering studies in the field of electricity, renewable energies or smart grids
Prerequisite competences Electricity in general, basic knowledge about power electronics and converters, maths and energy calculations
Learning objectives On completion of the training, students will:

 • have a better understanding how wind turbines work
 • be familiar with and be able to calculate key parameters for the conversion of energy from the wind to the power grid.
 • Differentiate wind turbines topologies and characteristics
Content The training will cover the following topic:

 • Wind as energy source
 • Operating principle of wind turbines
 • Wind turbine rotor design and simulation
 • Control strategies for optimal energy yield
 • Components, in particular converters and generators
 • Topologies of power conversion chain
 • Practical examples and calcutaions

 

Teaching format and methods
 • Lectures
 • Rotor design and simulation project
 • Calculation exercises
Study material
 • Presentations slides and exercises shared by the teacher
Assessment FAIL/PASS

 

Apply for education

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja tyã¶llisyyden palvelukeskusFi euroopan unionin rahoittama rgb monochromeTurku amk eng (1)

3. Tuulivoimaloiden sähköverkot (5 op) (Turku AMK, haku käynnistyy 1.6.2024)
Laajuus 5 op
Ajankohta Syksy 2024
Toteutustapa Verkko-opiskelu
Kieli Suomi
Hinta maksuton
Kohderyhmä Sähköalalla työskentelevät tai sitä tuntevat henkilöt, jotka haluavat laajentaa osaamistaan tuulivoimaloiden sähköverkkojen suunnitteluun.
Edeltävä osaaminen Koulutuksessa oletetaan, että osallistujat hallitsevat sähkötekniikan peruskäsitteet ja –lainalaisuudet korkeakouluopintojen edellyttämällä tasolla.
Osaamistavoitteet Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tuntee sähköverkkojen toiminnan ja suunnitteluperiaatteet,
 • tuntee tuulivoimaloiden sähköverkkoihin liittyviä erityispiirteitä ja osaa ottaa ne huomioon suunnittelussa,
 • tuntee tuulivoimaloiden verkkoon liittämisen vaatimuksia ja
 • osaa suunnitella sähköverkkoja vähintään perustapauksissa.
Sisältö Opintojaksolla käsiteltävät aiheet:

 • suurjänniteverkkojen rakenne ja komponentit sekä suunnitteluperiaatteet
 • sähköverkkojen laskenta ja keskeiset mitoitukseen vaikuttavat suureet
 • tuulivoimaloiden sähköverkkojen erityispiirteet
 • tuulivoimalan liittäminen voimajärjestelmään
Opetusmuoto ja -menetelmät
 • Luennot
 • Harjoitustehtävät
Opiskelumateriaali
 • Opettajan ilmoittama sekä opintojakson aikana jakama materiaali. Osa materiaalista voi olla englanninkielistä.
Arviointi
 • Hyväksytty/Hylätty

 

Hae Koulutukseen

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja tyã¶llisyyden palvelukeskusFi euroopan unionin rahoittama rgb monochromeTurku amk eng (1)

Aikataulu ja toteutus

Opintokokonaisuuden (32 op) voi suorittaa maaliskuu 2024 – maaliskuu 2025 välisenä aikana. Infotilaisuus tullaan järjestämään myöhemmin. Tarkempi aikataulu selviää myöhemmin.
Osallistuja voi valita tarjolla olevista opintojaksoista itselleen parhaaksi katsoman yhdistelmän tai osallistua jokaiselle opintojaksolle.

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Opetusmuoto ja -menetelmät

Opetusmuotona ja menetelminä ovat muun muassa verkkoluennot reaaliajassa, tallenteet, itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristössä, tiimityöskentely sekä portfolion laatiminen. Opetusmuodosta ja menetelmistä tarkemmin lisätietoa kunkin opintojakson tiedoissa.

Lisätietoja Vaasan opintojaksoista:

Jan Nyman

Lehtori

Tekniikka | Energia- ja ympäristötekniikka

jan.nyman@vamk.fi | +358 207 663 683

Lisätietoja Turun opintojaksoista:

Aleksi Heinonen

Senior Advisor

aleksi.heinonen@turkuamk.fi I +358 400 373 556

 

Yhteistyökumppanit:

Tuulivoima-alan asiantuntijakoulutus alkaa yhteistyössä sekä Vaasan ammattikorkeakoulun että Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Turun ja Vaasan ammattikorkeakoulut toteuttavat yhteistyössä kahdella eri toteutuskerralla 32 opintopisteen AMK-tasoisen koulutuskokonaisuuden, joka jakautuu kahdeksaan opintojaksoon.

Turku amk eng (1)

Rahoittajat:

 

Tämä koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

HUOM! Ilmoittautuneilta tullaan keräämään tämän koulutuksen rahoittajan edellyttämiä taustatietoja työ- ja opiskelustatuksesta erillisen lomakkeen avulla! Rahoittaja hyväksyy lopulliset opiskelijavalinnat.

Rahoittaja jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Fi euroopan unionin rahoittama rgb monochrome