Vuosi 2023 oli aktiivinen toiminnan kehittämisen vuosi

Vuosi 2023 oli aktiivinen toiminnan kehittämisen vuosi

Vaasan ammattikorkeakoulun vuosikertomus kokoaa yhteen vuoden 2023 merkittävimmät saavutukset ja kohokohdat. Vuosi 2023 oli palveluliiketoiminnan ja yritysyhteistyön kehittämisen teemavuosi, jonka lisäksi juhlittiin Muotoilukeskus MUOVAn 35-vuotista taivalta. Vuosikertomus ja tilinpäätös on kokonaisuudessaan luettavissa VAMKin verkkosivulla.

Vuosi 2023 oli aktiivinen vuosi ja määrätietoinen kehittämistyö VAMKin rahoitusmallimittareiden parantamiseksi jatkui aikaisempien vuosien tapaan. Pedagoginen kehittäminen eteni toissavuoden pedagogisen kehittämisvuoden tiimoilta ja sen myötä on yhä vahvemmin panostettu opiskelijoiden valmistumisen edistämiseen, opetuksen laatuun ja henkilöstön hyvinvointiin.

”Kaikki kehittämistoimet tukevat VAMKin visiota olla osaamisen tärkein kumppani. Luomme keskeisille työelämän toimijoille kilpailuetua valmentamalla tulevaisuuden osaajia ja tuottamalla edelläkäyvää näkemystä. Hyvä opiskelijakokemus on erittäin tärkeää ja teemme tiivistä yhteistyötä opiskelijoiden sekä työelämän kanssa, jotta opiskelusta muodostuu sellainen kokemus, joka luo myös tiiviin ja opinnoistaan ylpeän alumniyhteisön”, sanoo va. rehtori, toimitusjohtaja Ville Isoherranen.

Vuosi oli myös Muotoilukeskus MUOVAn 35-juhlavuosi, jota juhlittiin IMPACT-muutoskampanjalla. Muutoskampanjassa keskityttiin tulevaisuuden tekijöihin ja pyrittiin luomaan veto- ja pitovoimaisempaa Vaasan seutua nuorille.

”IMPACT-muutoskampanja oli uudenlainen tapahtumakonsepti, jonka mahdollisti OKM:stä strategiarahoitettu DesignPSS-hanke. Hankkeessa kehitimme työkalupakkia kestävien järjestelmien muotoiluun yhdessä yrityskumppaneiden kanssa. Järjestelmämuotoilun työkalupakkia jalkautettiin yrityksiin vaikuttavalla yhteistyöllä ja viestinnällä”, toteaa Muotoilukeskus MUOVAn kehittämispäällikkö Miia Lammi.

Työelämäyhteistyön vahvistamista

Painopistealueena 2023 oli palveluliiketoiminnan kehittäminen. Vuoden aikana panostettiin erityisesti palveluliiketoiminnan yhtenäisiin käytäntöihin ja toimintatapoihin, joiden pohjalta tulevina vuosina kasvatetaan palveluliiketoiminnan liikevaihtoa. Uusi Avainkumppanuusmalli lanseerattiin vahvistamaan yhteistyötä alueen elinkeino- ja työelämän kanssa entisestään. Avainkumppanuusohjelman keskeisenä teemana on tukea yrityksiä kehittämään liiketoimintaa kestävästi ja vastuullisesti, houkutella alan parhaita osaajia ja osallistua huippuluokan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojekteihin.

”Haluamme tarjota edelläkäyvää näkemystä ja tukea alueemme toimijoita toimintaympäristön nopeissa muutoksissa. Lupaammekin olla tulevaisuudessa vielä parempi yhteistyökumppani, kouluttaja, kehittäjä, konsultti ja mittaaja”, kertoo palveluliiketoiminnan päällikkö Jenna Puska.

Vuoden aikana kehitettiin ja vahvistettiin edelleen myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa. Erityisesti JOTPA-hankehauissa menestyttiin erinomaisesti ja VAMK tarjosikin monia erilaisia kestävään kehitykseen linkittyviä koulutuskokonaisuuksia työelämässä jo oleville. Myös Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman kolmivuotisen Länsirannikkoyhteistyön aloittaminen yhdessä Centrian sekä Satakunnan ja Turun ammattikorkeakoulujen kanssa oli yksi vuoden TKI-toiminnan kohokohdista.

Tilinpäätös 2023

Tilikauden 2023 liikevoitto oli ylijäämäinen ja myös kokonaistulos oli ylijäämäinen. Liikevaihto kasvoi 7,0 %, vaikka korkeakoulujen valtionrahoitus tippui 180 000 euroa edellisestä vuodesta.

”Edellinen tilikausi ja tilinpäätös vuodelta 2023 oli onnistunut. Vuoden aikana kyettiin tasapainottamaan taloutta sekä huolehtimaan siitä, että toiminta pysyi talousarvion puitteissa. Myös sijoitustoiminta elpyi kuluneen vuoden aikana ja saimme edellistä vuotta enemmän avustustuottoja ja liiketoiminnan tuottoja. Jatkoimme määrätietoisesti sekä tuloksellisuuden että erinomaisen opiskelijakokemuksen kehittämistä”, sanoo Isoherranen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus kokonaisuudessaan, vuoden kohokohdat ja avainluvut, merkittävimmät uutiset sekä kestävän kehityksen ja vastuullisuuden raportti vuodelta 2023 löytyvät vuosikertomuksesta VAMKin verkkosivulla.

Tutustu vuoden 2023 vuosikertomukseen

Tunnisteet

toimintakertomustilinpäätösvuosikertomus