Villeisoherranen1234x600

Opiskelijakokemuksen kehittäminen keskiöön

Vaasan ammattikorkeakoulun määrätietoinen kehittäminen jatkui vuonna 2023. Sekä koulutuksen että TKI-toimintojen kehittämisessä vietiin eteenpäin useampaa kehittämisteemaa. Kaikki nämä toimet tukevat VAMKin visiota olla osaamisen tärkein kumppani.

Hyvä opiskelijakokemus on erittäin tärkeää ja teemme tiivistä yhteistyötä opiskelijoiden sekä työelämän kanssa, jotta opiskelusta muodostuu sellainen kokemus, joka luo myös tiiviin ja opinnoistaan ylpeän alumniyhteisön.

– va. rehtori, toimitusjohtaja Ville Isoherranen

Lue lisää

 

 

 

Avainluvut

Vamk vuosikertomus tunnusluvut ikonit tutkinnot

589 valmistunutta

Vamk vuosikertomus tunnusluvut ikonit tyollistyminen

Opiskelijoiden työllistyminen 88,3%

Menestyjä oranssi

24 tutkinto-ohjelmaa

Henkilöstö oranssi

Henkilöstöä 181

Opiskelija oranssi

3 700 opiskelijaa

Vamk vuosikertomus tunnusluvut ikonit kv opiskelijat

380 kansainvälistä opiskelijaa

Hakija fi oranssi[1]

3 530 hakijaa suomenkielisiin tutkintoihin

Hakija en oranssi[1]

12 640 hakijaa englanninkielisiin tutkintoihin

Kv kumppanit oranssi

82 kansainvälistä kumppania

Vamk vuosikertomus tunnusluvut ikonit julkaisut

330 julkaisua

Vamk vuosikertomus tunnusluvut ikonit liikevoitto

Liikevaihto 21 150 496,02 euroa

Tki rahoitus oranssi

TKI-toiminnan ulkoinen rahoitus 1 317 868 (nousu 4,4%)

Jenna puska 3000 2000

Vuosi 2023 oli palveluliiketoiminnan teemavuosi

Palveluliiketoiminnan teemavuosi käynnistyi VAMKin palveluliiketoiminnan nykytarjonnan prosessien kartoituksella. Palveluliiketoimintaa on tehty VAMKissa jo usean vuoden ajan, mutta teemavuonna keskityimme kehittämään toimintaamme edelleen, jotta voisimme palvella alueemme elinkeino- ja työelämää vielä entistäkin tarvelähtöisemmin.

Lue lisää

 

Muovan tiimi

Lupauksia, tekoja ja vaikutuksia – MUOVA innovaatiotoiminnan ytimessä 35 vuotta

Vuonna 2023 Vaasan ammattikorkeakoulun muotoilun yksikkö Muotoilukeskus MUOVA juhli 35- vuotistaivalta. Juhlavuonna haastoimme itsemme ja kumppanimme yhteiseen IMPACT-muutoskampanjaan, joka keskittyi tulevaisuuden tekijöihin.

Lue lisää

Vuoden kohokohdat ja temaattiset julkaisut

Vuoden aikana aloitettiin OKM:n rahoittama TuAMKin, VAMKin, SAMKin ja Centrian Länsirannikko-ohjelma 2023–2025, jonka tavoitteena on vahvistaa länsirannikon osaamispohjaa ja tukea näin alueellista kehitystä. Myös Avainkumppanuus-mallin lanseeraus yhteistyöyrityksille lukeutuu vuoden kohokohtiin. Vuoden 2023 lopulla julkaistiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä pedagogiikan vuosittaiset kokoomateokset .

Länsirannikko-yhteistyö

Länsirannikko-yhteistyö

Länsirannikon ammattikorkeakoulujen yhteistyön tavoitteena on syventää digitaalisen valmistusteknologian ja robotiikan, sekä puhtaan energian ratkaisujen ympärille rakentuvaa yhteistyötä. Näin vahvistetaan länsirannikon osaamispohjaa ja tuetaan alueellista kehitystä. 

VAMKin avainkumppaniksi

VAMKin avainkumppaniksi

Tarjoamme yrityksille ja yhteisöille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa kestävästi ja vastuullisesti, houkutella alan parhaita osaajia ja osallistua huippuluokan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioprojekteihin.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus VAMKissa 2023

Vastuullisuus on luonnollinen osa Vaasan ammattikorkeakoulun toimintaa ja se läpileikkaa kaiken toimintamme koko korkeakouluyhteisönä. Vastuullisuuden perimmäisenä tarkoituksena on taata sekä opiskelijoiden että henkilöstömme hyvinvointi ja turvallisuus, edesauttaa yhteiskunnan ja työelämän kehittymistä sekä vaalia ympäristöä ja sen kantokykyä.

Avoinamk hiilineutraaliteollisuus

Vastuullisuus on välittämistä, toinen toisistamme, ympäristöstämme ja toiminnastamme

Vuoden 2023 vastuullisuuden painopisteemme ovat liittyneet vahvasti sosiaalisen vastuullisuuden edelleen kehittämiseen, taloudellisen kannattavuuden ylläpitämiseen sekä hiilineutraaliuden tavoitteen toteutumisen varmistamiseen. Inhimillisyys, tasa-arvo ja eettisyys näkyvät vahvasti osana arkipäiväistä toimintaamme. Tärkeä tavoitteemme on olla opiskelija- ja asiakaslähtöisesti kehittyvä ja ketterä toimija sekä menestyvän työelämän yhä tiiviimpi yhteistyökumppani.

Lue lisää

Vuoden 2023 uutisvirrasta poimittua

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023

Tilikauden 2023 liikevoitto oli ylijäämäinen ja myös kokonaistulos oli ylijäämäinen. Liikevaihto kasvoi 7,0 %, vaikka korkeakoulujen valtionrahoitus tippui 180 000 euroa edellisestä vuodesta.

”Edellinen tilikausi ja tilinpäätös vuodelta 2023 oli onnistunut. Vuoden aikana kyettiin tasapainottamaan taloutta sekä huolehtimaan siitä, että toiminta pysyi talousarvion puitteissa. Myös sijoitustoiminta elpyi ja saimme edellistä vuotta enemmän avustustuottoja ja liiketoiminnan tuottoja. Jatkoimme määrätietoisesti sekä tuloksellisuuden että erinomaisen opiskelijakokemuksen kehittämistä”, sanoo va. rehtori, toimitusjohtaja Ville Isoherranen.

Lue koko toimintakertomus ja tilinpäätös (pdf)